• 21. až 24. října 2019 | Marina Bay Sands | Singapur

 • OpenRoads
  Pokroky BIM od konceptu povýstavbu

  OpenRoads umožňuje realizaci projektu silničních sítí prostřednictvím inženýrství orientovaného na výstavbu, což zajistí všechny informace nezbytné na podporu provozních pracovních toků.


  Zjistěte, jak aplikace OpenRoads pomáhají předefinovat nejlepší osvědčené postupy pro výstupy z návrhů a výstavby a podporují tak výměnu informací v průběhu životního cyklu realizace projektu.

 • OpenRail
  Software pro projektování pozemních staveb přináší pokrok BIM do železničních sítí

  OpenRail umožňuje realizaci projektu železničních sítí prostřednictvím stavebně orientovaného inženýrství, poskytující veškeré informace potřebné pro podporu provozních pracovních tuků.


  Zjistěte, jak aplikace OpenRail pomáhají předefinovat osvědčené postupy pro projektové a stavební výstupy a podporují výměnu informací po celou dobu životnosti realizace projektu.

 • OpenBuildings
  Předefinování konvenčního systému

  OpenBuildings umožňuje architektům a stavebním a mechanickým inženýrům a elektroinženýrům efektivně navrhovat a spravovat komplexní budovy s vysokým funkčním výkonem.


  Zjistěte, jak můžete s důvěrou poskytovat globální infrastrukturní projekty budov a návrhy budov díky otevřenosti více oborům, analýzám, simulaci a spolupracujícím digitálním pracovním tokům.

 • OpenPlant
  Otevřené, škálovatelné a interoperabilní navrhování a modelování technologických celků

  OpenPlant umožňuje EPC a provozovatelům/vlastníkům vylepšovat návrh technologického celku v inteligentním 2D a 3D prostředí založeném na vzájemné spolupráci a normách ISO 15926.


  Zjistěte, jak spolupracovat ve víceoborovém 3D prostředí pro návrh technologických celků, modelování potrubí, HVAC a elektrickické sítě při minimalizaci chyb a přepracování.

 • PlantSight
  Okamžik poznání

  PlantSight je sada cloudových služeb od společností Bentley a Siemens, která poskytuje řešení formou digitálních dvojčat pro výrobní závody, čímž pomáhá značně snižovat provozní náklady a současně zvyšovat výkonnost a spolehlivost.


  Zjistěte, jak snižovat celkové náklady na vlastnictví aktiv s využitím digitálního dvojčete vytvořeného v provozní fázi na pomoc při modifikaci a aktualizaci technologického celku.

 • Bentley Substation
  Sjednocený návrh pro rozvodny

  Bentley Substation integruje 2D a 3D návrh do jedné databáze kombinující intuitivní 3D modelování a automatickou dokumentaci ke snižování počtu chyb, eliminaci přepracování a redukci ručního navrhování.


  Zjistěte, jak inženýrské sítě a EPC na celém světě transformovaly své procesy navrhování rozvodných stanic s cílem zajistit rychlejší dodávky brownfield projektů (zastaralých areálů) a projektů na zelené louce.

 • OpenBridge
  Lepší mosty od začátku až do konce

  OpenBridge umožňuje členům projektového týmu převádět mosty z koncepčního modelu do fáze návrhu a procházet pracovním tokem provedením analýzy a návrhu, včetně posouzení fází stavebních prací.


  Zjistěte, jak vytvářet inteligentní modely prostřednictvím 3D parametrického modelování mostů a vylepšovat realizaci projektu prostřednictvím inteligentní správy dat a automatizované tvorby výkresů.

 • OpenSite
  Optimalizace vašich výsledků

  OpenSite poskytuje komplexní pracovní tok návrhu staveniště, včetně modelování reality, geotechnických informací, podzemních zařízení, modelování terénu, podrobné tvorby nákresů a vizualizace. Optimalizuje výsledky návrhu prostřednictvím automatizace a 3D integrovaných pracovních toků navrhování modelů.


  Zjistěte, jak vylepšit plány stavenišť díky novým informacím o aktivních vlastnostech půdy a dodat tak lepší návrhy za kratší dobu.

 • OpenUtilities
  Modernizace elektrické rozvodné sítě k dosažení spolehlivosti a odolnosti

  OpenUtilities poskytuje řešení pro služby dodávek elektřiny, která pomáhají řídit modernizaci a digitalizaci rozvodné sítě s využitím inteligentního plánování řízeného daty v rámci celého podniku a s využitím EPC. Usnadňuje tak dodávku bezpečné, spolehlivé a odolné energie.


  Zjistěte, jak tato řešení pomáhají řídit víceoborové pracovní toky napříč projekty pro generování, přenos a distribuci.

 • ContextCapture
  Vytvářejte 3D modely jen z fotografií nebo mračen bodů

  ContextCapture dokáže rychle vytvářet 3D modely stávajících stavů pro projekty infrastruktury každého typu na základě jednoduchých fotografií nebo mračen bodů. Uživatelé mohou vytvářet 3D sítě reálného stavu připravené na inženýrské zpracování, které poskytují kontext reálného světa po celou životnost projektu.


  Zjistěte, jak sdílet údaje modelování reality pro jakýkoli pracovní tok z oblasti inženýrství, provozů, údržby nebo GIS.

 • OpenCities
  Digitální dvojčata umožňují vytvářet digitální města

  Díky "going digal" mají města po celém světě potenciál zvyšovat inteligenci, efektivitu a plnění potřeb narůstající městské populace. Prostřednictvím digitálních pracovních toků, digitálních komponent a digitálního kontextu mají města potenciál stát se propojenějšími.


  Zjistěte, jak vám OpenCities pomůže využít digitální dvojčata k plánování, navrhování a vývoji odolné infrastruktury.

 • OpenFlows
  Komplexní modelování pro vodu, kanalizaci a dešťovou vodu

  Digitální města mohou předvídat záplavy pomocí digitálních dvojčat, a to zejména se zvyšující se městskou populací, vyšší intenzitou bouřek a stoupáním hladin vod. OpenFlows FLOOD pomáhá pochopit a zmírňovat rizika záplav díky kompletnímu přístupu 1D/2D s více měřítky.


  Zjistěte, jak využít dynamické modelování u komplexních, vzájemně provázaných procesů s městskými, říčními a pobřežními systémy.

 • ProjectWise
  Veďte svou firmu do éry digitální realizace projektu

  ProjectWise umožňuje víceoborovým týmům zabývajícím se technickým zpracováním a návrhem urychlit a zkvalitnit spolupráci, což vede k lepším výsledkům projektu.


  Zjistěte, jak ProjectWise pomůže projektovým týmům využít nejnovější osvědčené postupy a digitální pracovní toky, které posunují realizaci projektů u předních EPC a vlastníků/provozovatelů.

 • SYNCHRO
  4D digitální prostředí smíšené reality ve stavebnictví

  Provozování projektů digitálních staveb v prostředí s aplikacemi SYNCHRO Workgroup Project, SYNCHRO SITE pro iPad a řídicími panely Power BI.


  Zjistěte, jak zdokonalit vaše 4D plánování pomocí tipů a osvědčených postupů se SYNCHRO PRO a zažijte budoucnost výstavby s ukázkami smíšené reality SYNCHRO XR pro HoloLens 2.

 • MicroStation
  Návrh a zdokumentování světové infrastruktury

  Schopnosti pokročilého parametrického 3D modelování umožňují infrastrukturním odborníkům z jakéhokoli oboru poskytovat modely řízené podle dat a připravené na řešení BIM.


  Zjistěte, jak konfigurovat MicroStation, komunikovat o záměru návrhu, urychlit kontroly návrhu a automatizovat výstupy s cílem zlepšit produktivitu a zabránit chybám.

 • STAAD
  Inovace bez omezení

  Když potřebujete spolehlivě a včas dodávat bezpečné, kompatibilní a nenákladně návrhy, můžete se vždy spolehnout na STAAD jako na důvěryhodné softwarové řešení, které vám pomůže dělat to, co vám jde nejlépe.


  Zjistěte, jak můžete co nejlépe využít řešení strukturální analýzy, abyste po nocích mohli snít o další skvělé věci a nedělat si starosti s rizikovým dohledem a časově náročnými úkoly.

 • PLAXIS
  Snadné vytvoření projektů geotechnické analýzy

  Pro dnešní infrastrukturu jsou geotechnické aspekty důležitější než kdy předtím. Vzhledem k tomu, že jsou tato aktiva vázána na prostředí pod povrchem, ohrožují je geotechnické rizika. Inženýři musí rychle a s důvěrou dokončovat základní i složité analýzy.


  Zjistěte, jak výhody analýzy konečného prvku i limitní rovnováhy pomáhají zajistit bezpečnost infrastruktury před geotechnickým selháním.

 • iTwin
  Vytvoření, vizualizace a analýza digitálních dvojčat

  Digitální dvojčata se dostávají do centra pozornosti svým přístupem, který jde nad rámec modelování informací o budovách. Organizace mohou pomocí technologií vytvářet poutavé vizualizace a analytiky díky 3D/4D vizualizaci, modelování reality, smíšené realitě a geotechnickému inženýrství.


  Zjistěte, jak vytvořit, vizualizovat a analyzovat digitální dvojčata a získat imerzivní a integrovaný pohled na aktiva infrastruktury.

 • AssetWise
  Zajištění bezpečných, spolehlivých, kompatibilních a nenákladných provozů

  AssetWise pomáhá vnést revoluci do přístupu k informacím pomocí otevřených volných toků informací mezi několika zainteresovanými subjekty a účastníky. Díky tomu jsou vaše informace o aktivech transparentní a týmy nesou odpovědnost.


  Zjistěte, jaká je nová hodnota vašeho digitálního dvojčete, tím že se zapojíte do komplexních digitálních procesů s využitím integrovaných a federovaných informací pro lepší pracovní toky životního cyklu aktiv.

 • AssetWise Reliability and Analytics (AssetWise Spolehlivost aktiv a analytika)
  Inovace při údržbě

  Bez ohledu na to, kde právě se na cestě za spolehlivostí a digitalizací nacházíte, AssetWise Asset Reliability and Operational Analytics podporuje digitální pracovní toky od návrhu zaměřeného na spolehlivost a údržbu až k simulacím a podpoře rozhodování při provozu a údržbě.


  Zjistěte, jak používat digitální dvojčata k získání prediktivních pohledů a zlepšení procesů každodenní údržby pro dosažení lepších obchodních výsledků.

 • AssetWise pro dopravu
  Plná správa informací a podpora rozhodování

  Dopravní agentury implementují informační systémy na základě digitálních dvojčat, aby vyhověly BIM a strategiím pro správu aktiv.


  Zjistěte, jak AssetWise pro dopravu urychlí pokrok vaší organizace v oblasti informací o digitálních aktivech a optimalizuje inteligentní aktiva propojením provozní technologie s informační technologií a digitálními informacemi v průběhu životního cyklu aktiva.