Videogalerie


Kategorie ocenění Going Digital Awards in Infrastructure 2021 zahrnují všechny formy a fáze projektů z oblasti infrastruktury – od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Nominace v každé kategorii jsou posouzeny nezávislou porotou podle kritérií specifických pro každou kategorii.


Počínaje 1. listopadem můžete každý týden sledovat prezentace finalistů ocenění Going Digital Awards in Infrastructure 2021!

Mobilita

Pondělí 1. listopadu

Finalisté v této oborové kategorii prokazují vynikající výsledky a digitální pokroky v pěti kategoriích ocenění. Mezi tyto kategorie patří: Mosty, Železnice a přeprava, Výkonnost silničních a železničních aktiv, Silnice a dálnice a Stavební inženýrství.

Podívejte se na prezentace

 


Realizace projektu

Pondělí 8. listopadu

Finalisté v této oborové kategorii prokazují vynikající výsledky a digitální pokroky ve čtyřech kategoriích ocenění. Mezi tyto kategorie patří: Digitální výstavba, Geotechnické inženýrství, Výroba a Správa informací o realizaci projektů.

Podívejte se na prezentace

 

Města

Pondělí 15. listopadu

Finalisté v této oborové kategorii prokazují vynikající výsledky a digitální pokroky ve čtyřech kategoriích. Mezi tyto kategorie patří: Budovy a areály, Digitální města, Rozvoj pozemků a stavenišť a Modelování reality.

Podívejte se na prezentace

 


Energetika

Pondělí 22. listopadu

Finalisté v této oborové kategorii prokazují vynikající výsledky a digitální pokroky ve čtyřech kategoriích ocenění. Mezi tyto kategorie patří: Těžební a pobřežní inženýrství, Výroba elektrické energie, Inženýrské sítě a telekomunikace a Výkonnost inženýrských sítí a průmyslových aktiv.

Podívejte se na prezentace

 

Voda

Pondělí 22. listopadu

Finalisté v této oborové kategorii prokazují vynikající výsledky a digitální pokroky ve dvou kategoriích ocenění. Tyto kategorie jsou následující: Úpravny vody a čistírny odpadních vod a Sítě pro vodu, odpadní a dešťovou vodu.

Podívejte se na prezentace