• Prezentace finalistů: 5.–16. října
  Slavnostní předávání ocenění: 21. října 2020 | Přímý přenos ve 12:30 EDT

 • Způsobilost k účasti


  • Při vytváření projektu musí být využíván software Bentley.


  • Dřívější projekty předložené do soutěže nebudou akceptovány, jestliže se daný projekt významným způsobem nezměnil nebo není v jiné fázi vývoje nebo provozu.


  • Organizace smí předložit více projektů bez ohledu na to, zda budou všechny ve stejné kategorii, nebo v různých kategoriích, avšak nesmí přihlásit stejný projekt do více kategorií (tzn. každý projekt smí být přihlášen POUZE do jedné kategorie).

 • Kategorie soutěže


  • Jestliže daný projekt není předložen pod vhodnou a kompatibilní kategorií, společnost Bentley může projekt umístit do třídy nebo kategorie ocenění, která nejlépe vyhovuje cílům a přínosům příslušného projektu.


  • Konečné kategorie soutěže se mohou změnit v závislosti na faktických přihlášených projektech.

 • Všeobecně


  • Účastníci souhlasí s tím, že budou dodržovat podmínky těchto oficiálních pravidel a respektovat rozhodnutí nezávislých porotců, která jsou konečná a závazná, ve všech záležitostech týkajících se ocenění Year in Infrastructure 2020 Awards.


  • Společnost Bentley si vyhrazuje právo vyřadit projekty, které nebudou plnit tato pravidla a požadavky.


  • Společnost Bentley nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřijetí jakéhokoli projektu k určené lhůtě z důvodu neúplných nebo opožděných podání.

 • Dohoda o účasti


  • Aby váš projekt mohl být uznán jako nominovaný projekt, musíte přijmout podmínky dohody o účasti.


  • Účastníci stvrzují, že získali všechna potřebná schválení a oprávnění, aby přijali podmínky dohody o účasti s ohledem na předložení projektu do soutěže.