• AssetWise APM
  Połączenie IT, OT i ET w cyfrowym bliźniaku - wspólna praca w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej

  Pracując oddzielnie, różne zespoły w zakładzie przetwórczym nie mogą efektywnie wypełniać swoich ról i obowiązków. Dołącz do tej dyskusji, aby dowiedzieć się, dlaczego cyfrowy bliźniak jest idealnym środowiskiem do ujednolicenia inżynierii, operacji i konserwacji, aby wizualizować i konsekwentnie monitorować zakład w całym cyklu życia.

 • AssetWise ALIM
  Kręgosłup cyfrowego bliźniaka - dlaczego ALIM wyeliminuje problem z nierzetelnymi informacjami o majątku trwałym

  Nie ma nic ważniejszego w zarządzaniu informacjami o zasobach w całym cyklu ich życia niż podstawowy model informacyjny. Ale jak zapewnić integralność tych informacji, zwłaszcza w przypadku korzystania w cyfrowym bliźniaku? Dowiedz się, dlaczego system zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego stanowi podstawę cyfrowego bliźniaka, który poprawia dostępność, jakość i integralność danych o majątku trwałym.

 • AssetWise Road and Bridges
  Niezawodność i zgodność oparte na zaufanych danych: dlaczego cyfryzacja prowadzi do lepszego zarządzania zasobami na drogach i mostach

  Agencje drogowe zmagają się z optymalizacją swoich budżetów i utrzymaniem, więc dowiedz się, jak cyfrowe procesy pracy i wizualizacja pomagają w podejmowaniu decyzji i lepszych wynikach. AssetWise for Roads and Bridges może przyspieszyć wejście w świat cyfrowej transformacji dzięki inteligentnemu modelowaniu sieci i zarządzaniu danymi w celu podejmowania proaktywnych i strategicznych decyzji dotyczących utrzymania. Dowiedz się, w jaki sposób AssetWise umożliwia wysoce efektywne praktyki zarządzania majątkiem trwałym z wykorzystaniem fotogrametrii i filmów do tworzenia cyfrowych bliźniaków dla wirtualnych realistycznych danych inspekcyjnych, co zapewnia automatyczną identyfikację problemów ze stanem majątku trwałego oraz obniża koszty i zapewnia zgodność z przepisami.

 • AssetWise Rail and Transit
  Niezawodność i elastyczność oparte na zaufanych danych: dlaczego cyfrowe bliźniaki przyspieszają lepsze zarządzanie majątkiem trwałym w segmencie kolei

  Ponieważ agencje kolejowe koncentrują się na budżecie, niezawodności i bezpieczeństwie, uświadom sobie, jak cyfrowe procesy pracy i wizualizacja pomagają w podejmowaniu decyzji. AssetWise for Rail and Transit to rozwiązanie do zarządzania informacjami w całym cyklu życia, stanowiące podstawę transformacji cyfrowego bliźniaka organizacji. Sprawdź rozwój cyfrowy w przetwarzaniu danych poprzez ciągłe badanie rzeczywistych warunków i wykorzystanie cyfrowych bliźniaków, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego do automatycznego ujednolicania i oceny danych w celu identyfikacji warunków wymagających uwagi do ulepszania strategii konserwacji, zmniejszania kosztów i zapewnienia zgodności z przepisami.

 • AutoPIPE
  Dążenie do cyfrowej wydajności w analizie naprężeń rur

  Dlaczego ważna jest interoperacyjność między aplikacjami do analizy inżynierii naprężeń rur i CAD zakładu przemysłowego? Dołącz do naszych specjalistów, którzy dyskutują o tym, jak zwiększyć cyfrową wydajność i usprawnić współpracę projektową dzięki iTwin Design Review. Dowiedz się, jak skrócić cykle projektowe za pomocą naprężeń konstrukcyjnych i rur, Pipelink lub technologii interoperacyjności ISM.  

 • Business Collaborator
  Pomagamy budować przyszłość

  W miarę jak branża budowlana kontynuuje cyfrową transformację, zapotrzebowanie na systemy zapewniające oszczędności dzięki lepszej realizacji projektów i optymalizacji aktywów gwałtownie wzrosło. Dowiedz się, jak Business Collaborator wspiera organizacje w stopniowym wdrażaniu przez nie lepszego zarządzania informacjami projektowymi poprzez stosowanie połączonego środowiska danych.

 • ContextCapture i Orbit 3DM
  Cyfrowy kontekst 4D dla cyfrowych bliźniaków z kompleksowym portfolio modelowania rzeczywistości

  Dodaj cyfrowy kontekst świata rzeczywistego do swoich projektów i przyspiesz proces podejmowania decyzji na wszystkich etapach cyklu życia majątku trwałego. Dowiedz się, jak łatwo gromadzić, zarządzać, udostępniać i analizować terabajty danych rzeczywistości dowolnego rozmiaru i typu w jednym źródle prawdy, które zapewnia cyfrowy kontekst 4D do lepszego projektowania, konstruowania, obsługi i współpracy.

 • CUBE i Streetlytics
  Wgląd w przyszłość mobilności i jej wpływ na infrastrukturę miejską

  Codziennie czytamy o nadchodzących radykalnych zmianach w systemie transportu: autonomicznym samochodzie, odejściu od ropy naftowej, połączonej infrastrukturze i pojazdach przesyłających strumieniowo ciągłe dane, scentralizowanych systemach zarządzania ruchem w skali miasta. Zmiany te zmienią sposób poruszania się w miastach oraz sposób planowania i projektowania infrastruktury pomocniczej. W tej sesji spotykają się planiści transportu i przyszli liderzy systemów mobilności, aby omówić, w jaki sposób i kiedy nadejdą te zmiany, jak dzisiejsze dane dotyczące mobilności są jedynie podglądem oraz w jaki sposób planiści i inżynierowie powinni lepiej wykorzystywać dane do projektowania przyszłego systemu transportowego.

 • iTwin
  Otwarta, skalowalna platforma dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury

  W tej sesji dowiesz się, w jaki sposób wiodące firmy projektowe i budowlane wraz z operatorami będącymi właścicielami wykorzystują cyfrowe bliźniaki oraz możliwości rodzącego się nowego modelu biznesowego. Odkryj w jaki sposób Twoja organizacja może skorzystać z tej nadarzającej się raz na dziesięć lat okazji.

 • LEGION
  Projektowanie elastycznej infrastruktury transportowej - Going Digital

  Rosnące zapotrzebowanie na poprawę jakości podróżowania stworzyło pilną potrzebę unowocześnienia projektowania i eksploatacji infrastruktury transportowej, takiej jak stacje kolejowe i lotniska. Zakłócenia z powodu COVID-19 wymusiły wprowadzenie nowych wymagań i standardów, takich jak dystans społeczny. Dowiedz się, jak reagujemy na te zmiany w ramach going digital.

 • LumenRT
  Realizuj swoje projekty

  Dzięki LumenRT nie musisz już być ekspertem w dziedzinie grafiki komputerowej, aby realizować projekty infrastruktury. Dowiedz się, jak to rewolucyjne medium do wizualizacji w czasie rzeczywistym jest łatwe w użyciu dla każdego zawodowego projektanta i może być używane do szybkiego tworzenia oszałamiająco pięknych oraz łatwo zrozumiałych renderingów, filmów i doświadczeń VR/AR.

 • MicroStation
  Zwiększ produktywność rysowania i modelowania

  Zaawansowane możliwości parametrycznego rysowania i modelowania MicroStation umożliwiają specjalistom od infrastruktury we wszystkich dyscyplinach szybsze dostarczanie projektów lepszej jakości. Odkryj, jak uwolnić swobodę projektowania i zwiększyć produktywność, minimalizując przy tym krzywą uczenia się dzięki wyjątkowej wydajności i wszechstronności, jaką zapewnia MicroStation.

 • OpenBridge
  BIM dla mostów ze wspólnym środowiskiem danych

  Projekty mostów są zawsze złożone i wymagające ze względu na swój charakter. BIM jest obecnie niezbędne do zarządzania różnymi branżami i ich działaniami w jednym źródle prawdy, co powoduje, że projektanci pracują i polegają na inteligentnym i połączonym środowisku danych, od projektu jezdni po koordynację przedsiębiorstw użytku publicznego lub od modelu fizycznego do modelu analitycznego mostu. Dołącz, aby dowiedzieć się, jak efektywniej współpracować i zabezpieczyć integralność wykorzystywanych informacji.

 • OpenBuildings
  SWECO w temacie inteligentnych technologii zapewniających ciągłość biznesową

  W następstwie bardzo dużych zakłóceń szybkie wdrożenie inteligentnych technologii stało się potrzebą chwili, aby zapewnić ciągłość biznesową. Dowiedz się, jak firma SWECO wykorzystała programy OpenBuildings i ProjectWise 365 do rozwiązywania nowych scenariuszy zakłóceń i umożliwienia wszystkim w organizacji pracy z domu podczas lockdownu z powodu COVID-19 i później.

 • OpenCities Map
  Oprogramowanie do mapowania i GIS 2D / 3D do komputerów stacjonarnych

  GIS jest dostępny dla każdego poziomu, każdego procesu pracy i każdej branży. W tej sesji dowiesz się, w jaki sposób tworzyć, utrzymywać, analizować i udostępniać informacje geoprzestrzenne, inżynierskie i biznesowe w potężnym, ale znanym już środowisku MicroStation. Odkryj, jak można pracować sprawnie z GIS o jakości inżynierskiej przy tworzeniu wysokiej jakości map i ujednolicaniu odmiennych danych 2D/3D.

 • OpenCities Planner
  Wspólna platforma wizualizacji 3D do skutecznego planowania miejskiego

  Dla wielu miast wczesna komunikacja i zaangażowanie społeczeństwa jest ważnym krokiem w planowaniu i rozwoju urbanistycznym. Dzięki programowi OpenCities Planner można szybko zatwierdzać plany przy użyciu wspólnej platformy 3D. Dowiedz się, jak szybko tworzyć opcje projektowe, komunikować plany miast i nawiązywać kontakty z interesariuszami oraz mieszkańcami.

 • OpenFlows
  Kompleksowe rozwiązania dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury wodnej

  Zakłady wodociągowe i kanalizacyjne poszukują nowych sposobów świadczenia niezawodnych i niedrogich usług, spełniając jednocześnie rygorystyczne normy, aby zapewnić zdrowie społeczeństwu i bezpieczeństwo środowiska. Dzięki OpenFlows WorkSuite można bezpiecznie planować, projektować i obsługiwać systemy wodne o dowolnej złożoności. Technologie OpenFlows łączą inteligencję w czasie rzeczywistym z analizą przestrzenną, zapewniając ogląd i dane w celu zapewnienia optymalnych wyników w świecie rzeczywistym.

 • OpenGround
  Zapewnienie integralności projektu geotechnicznego — od ziemi do chmury (1 z 2)

  Dynamika zespołu projektowego i wymagane przez niego możliwości szybko się zmieniają. Cyfrowe bliźniaki pod powierzchnią gruntu mają kluczowe znaczenie do oceny i zarządzania ryzykami w projektach infrastrukturalnych. W tej sesji dowiesz się, jak uzyskać dostęp do danych geotechnicznych w dowolnym miejscu na wiele sposobów. Dowiedz się, jak pewnie stawić czoła wyzwaniom geotechnicznym, a także planować, korzystając z zaufanych informacji od ziemi do chmury dzięki OpenGround i PLAXIS.

 • OpenPlant
  Projektowanie cyfrowych bliźniaków z zaufanymi informacjami technicznymi o zakładzie

  Firmy inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane (EPC) muszą projektować i zarządzać informacjami technicznymi o zakładzie niezbędnymi do tworzenia aktualnych i zaufanych cyfrowych bliźniaków. Dowiedz się od naszego zespołu specjalistów i samych użytkowników, którzy skutecznie wykorzystują cyfrowe procesy pracy OpenPlant, jak osiągnąć sukces w tworzeniu cyfrowych bliźniaków za pomocą aplikacji firmy Bentley do projektowania instalacji przemysłowych.

 • OpenRail
  Czy używasz właściwych aplikacji do swoich projektów kolejowych?

  Projekty kolejowe wiążą się z różnymi wymaganiami i wyzwaniami, i chociaż kusi, by korzystać z tych samych technik i technologii, które były wykorzystywane w przeszłości, rozwiązania nie są uniwersalne. Dołącz do nas, aby omówić otwarte środowisko modelowania OpenRail i jego niszowe rozwiązania w zakresie projektowania koncepcyjnego, projektowania i konserwacji torów, elektryfikacji sieci trakcyjnej i projektowania stacji.

 • OpenRoads
  Rysunki i dane jako podstawa w OpenRoads

  Branża transportowa przechodzi od konwencjonalnej dokumentacji projektowej 2D do podpisanego i zapieczętowanego umownego modelu 3D. Czy Twoja organizacja jest przygotowana do spełnienia tych wymagań kontraktowych? Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, w jaki sposób OpenRoads zapewnia wciągające modelowanie, inżynierię opartą na budownictwie i analizę dla pomiarów, projektowania odwadniania, terenu i drogi w jednej, zintegrowanej i sprawdzonej aplikacji 3D.

 • OpenSite
  OpenSite - Jedyne prawdziwe oprogramowanie do projektowania zagospodarowania przestrzennego

  Branża projektowania zagospodarowania przestrzennego rozwija się, zwiększając wymagania kontraktowe i oczekuje na dostarczanie większej liczby alternatyw projektowych szybciej niż kiedykolwiek. Jesteś gotowy? Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, w jaki sposób OpenSite Designer, jedyne oprogramowanie do projektowania stworzone specjalnie z myślą o zagospodarowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu, przyspiesza realizację projektów dzięki automatyzacji, optymalizacji i procesom pracy ukierunkowanym na modele.

 • OpenTower
  Przewyższanie konkurencji

  Przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na mobilność danych, inżynierowie muszą polegać na bardziej nowoczesnym, zaawansowanym oprogramowaniu do analizy i projektowania masztów telekomunikacyjnych. Dowiedz się o ewolucji oprogramowania do masztów i przekonaj się, jak OpenTower zmienia sposoby projektowania masztów telekomunikacyjnych, obejmując zarządzanie cyklem życia inżynierii masztów, począwszy od analizy masztu, przez modele inspekcji i rzeczywistości, a kończąc na pętli cyfrowego bliźniaka masztu. OpenTower jest zbudowany w sposób specjalnie dostosowany do procesów pracy dotyczących masztów, aby zoptymalizować czas projektowania. Dzięki definicjom graficznym i tekstowym można projektować i realizować projekty szybciej niż kiedykolwiek.

 • OpenUtilities
  Cyfryzacja sieci energetycznej, aby zapewnić niezawodność i elastyczność

  Przedsiębiorstwa energetyczne stoją przed wyzwaniem przyjęcia praktyk czystej energii, dostosowania się do zmieniającego się popytu i reagowania na potrzeby klientów, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności i odporności sieci. Wyzwania te zwiększyły presję na cyfryzację w ramach wytwarzania energii, przesyłu, dystrybucji i sieci brzegowych sieci energetycznej. Odkryj moc cyfrowych bliźniaków, aby kompleksowo zrozumieć zintegrowaną sieć energetyczną, tworzyć realistyczne środowiska z widocznością danych analitycznych i uzyskać lepsze wyobrażenie —-dzięki czemu możesz podejmować mądrzejsze i bardziej świadome decyzje.

 • OpenWindPower
  Przejście od ropy i gazu do morskiej energii wiatrowej

  Wraz ze spadkiem cen ropy firmy są zmuszone do skupienia się na alternatywnych źródłach energii. Ta sytuacja powoduje, że wiele z tych organizacji decyduje się na poszukiwania morskiej energii wiatrowej. Dołącz do nas w tej dyskusji panelowej ze specjalistami i użytkownikami instalacji morskich firmy Bentley, aby posłuchać o aktualnych trendach i przyszłości morskiej energii wiatrowej. 

 • PlantSight
  Cyfrowe bliźniaki dla przemysłu przetwórczego

  Operatorzy instalacji przemysłowych, którzy są ich właścicielami, muszą zebrać wszystkie dane i informacje dotyczące ich instalacji w celu rozpatrzenia w kontekście, walidacji i wizualizacji. Dołącz do naszego zespołu ekspertów i użytkowników, aby dowiedzieć się, w jaki sposób PlantSight umożliwia przekształcenie surowych danych w jednego kompletnego, przystosowanego i aktualnego cyfrowego bliźniaka.

 • PLAXIS
  Zapewnienie integralności projektu geotechnicznego — od ziemi do chmury 

  Możliwe jest rozwiązywanie problemów geotechnicznych bez konieczności korzystania ze złożonego oprogramowania. Nowe cyfrowe procesy pracy w zakresie geotechniki zapewniają niespotykany dostęp do danych w połączeniu z najbardziej akceptowanymi metodami analizy geotechnicznej w celu uzyskania szybkich i wiarygodnych wyników, na których można polegać. W tej sesji dowiesz się, jak bezpiecznie pokonywać wyzwania geotechniczne i analizować je za pomocą obliczeń dźwięku przy użyciu PLAXIS i OpenGround.

 • ProjectWise
  Zapewnienie bardziej elastycznego, konkurencyjnego i wydajnego sposobu realizacji projektów

  ProjectWise umożliwia szybszą współpracę projektową o wyższej jakości i lepsze efekty projektów w wielobranżowych zespołach inżynieryjnych i projektowych dowolnej wielkości. Dowiedz się, w jaki sposób ProjectWise może pomóc zespołom projektowym w wykorzystaniu najnowszych najlepszych praktyk i cyfrowych przepływów pracy, które przyspieszają realizację projektów w wiodących biurach projektowych i u operatorów będących właścicielami.

 • SACS
  Dążenie do cyfrowej wydajności w instalacjach morskich  

  Podczas projektowania platform morskich niezwykle ważne jest, aby inżynierowie opracowali bezpieczne i zgodne projekty. Muszą także usprawnić swoje procesy pracy, aby zwiększyć produktywność i obniżyć koszty. Posłuchaj, jak niektórzy z naszych użytkowników wydajniej projektują, korzystając z funkcji interoperacyjności i automatyzacji w SACS. 

 • STAAD i RAM
  W jaki sposób rozwój cyfrowy wpływa na inżynierię konstrukcyjną?

  Dowiedz się, jak dobrze zintegrowane technologie i procesy pomagają inżynierom w łatwym dostosowywaniu się do zmian w trakcie trwania projektu. Posłuchaj zaawansowanych użytkowników, którzy opowiadają o swoich sukcesach z interoperacyjnością. Poznaj nowe typy konstrukcji, które można zaprojektować w STAAD i RAM oraz jak te możliwości łączą się z większym ekosystemem projektu.

 • SYNCHRO
  Pełne portfolio budownictwa cyfrowego umożliwia zapanowanie nad czasem

  Zintegrowane rozwiązania, które umożliwiają firmom budowlanym szybsze zdobywanie projektów, osiąganie lepszych wyników i uzyskiwanie zapłaty za swoje projekty. W tej sesji zobaczysz, w jaki sposób SYNCHRO rozwija infrastrukturę budowlaną, zapewniając centralne miejsce na dane projektowe, pozwalające użytkownikom na stworzenie cyfrowego bliźniaka 4D.