Galeria filmów


Kategorie w konkursie Going Digital Awards in Infrastructure 2021 obejmują wszystkie formy i etapy projektów infrastrukturalnych — od projektowania przez budowę po eksploatację. Nominacje w każdej kategorii ocenia niezależny panel jurorów, stosując kryteria specyficzne dla każdej kategorii.


Począwszy od 1 listopada dołącz do nas co tydzień, żeby obejrzeć prezentacje finalistów konkursu Going Digital Awards in Infrastructure 2021 w tych kategoriach!

Mobilność

Poniedziałek, 1 listopada

Finaliści w tej kategorii branżowej wykazują doskonałość i rozwój cyfrowy w pięciu kategoriach konkursu, które obejmują: "Mosty", "Kolej", "Wydajność drogowego i kolejowego majątku trwałego", "Drogi i autostrady" oraz "Inżynierię budowlaną".

Obejrzyj prezentacje

 


Realizacja projektów

Poniedziałek, 8 listopada

Finaliści w tej kategorii branżowej wykazują doskonałość i rozwój cyfrowy w czterech kategoriach konkursu, które obejmują: "Cyfrowe budownictwo", "Inżynierię geotechniczną", "Produkcję" i "Zarządzanie informacją o realizacji projektu".

Obejrzyj prezentacje

 

Miasta

Poniedziałek, 15 listopada

Finaliści w tej kategorii branżowej wykazują doskonałość i rozwój cyfrowy w czterech kategoriach konkursu, które obejmują: "Budynki i zespoły budynków", "Cyfrowe miasta", "Zagospodarowanie terenu" oraz "Modelowanie rzeczywistości".

Obejrzyj prezentacje

 


Energetyka

Poniedziałek, 22 listopada

Finaliści w tej kategorii branżowej wykazują doskonałość i rozwój cyfrowy w czterech kategoriach konkursu, które obejmują: "Górnictwo i inżynierię morską", "Energetykę", "Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i dostawców mediów" oraz "Wydajność majątku trwałego infrastruktury sieciowej i przemysłowej".

Obejrzyj prezentacje

 

Woda

Poniedziałek, 22 listopada

Finaliści w tej dziedzinie infrastruktury wykazują doskonałość i rozwój cyfrowy w dwóch kategoriach konkursu. Kategorie obejmują: "Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków" oraz "Systemy wodociągowe, kanalizacyjne i burzowe".

Obejrzyj prezentacje