• Prezentacje finalistów: 5–16 października
  Ceremonia wręczenia nagród: 21 października 2020 r. | Transmisja na żywo o 12:30 czasu EDT

 • Kryteria kwalifikacyjne


  • Projekt musi być tworzony przy użyciu oprogramowania Bentley.


  • Zgłoszenia z poprzednich edycji konkursu nie będą przyjmowane, o ile projekt nie uległ znaczącym przemianom lub nie znajduje się na innym etapie rozwoju lub eksploatacji.


  • Organizacje mogą zgłaszać wiele projektów, niezależnie od tego, czy wszystkie z nich znajdują się w tej samej lub różnych kategoriach; nie mogą one jednak zgłosić tego samego projektu w wielu kategoriach (tj. każdy projekt może być zgłaszany TYLKO jeden raz w jednej kategorii).

 • Kategorie konkursowe


  • Jeśli dany projekt nie zostanie zgłoszony w ramach odpowiedniej i zgodnej kategorii, firma Bentley może umieścić projekt w klasie lub kategorii konkursowej, które najlepiej odpowiadają celom i rezultatom projektu.


  • Ostateczne kategorie konkursowe mogą ulec zmianie w oparciu o otrzymane zgłoszenia.

 • Informacje ogólne


  • Uczestnicy deklarują, że będą przestrzegać warunków wyszczególnionych w niniejszych oficjalnych zasadach oraz respektować decyzje niezależnych jurorów, które są ostateczne i wiążące, we wszelkich kwestiach dotyczących konkursu Year in Infrastructure 2020.


  • Firma Bentley zachowuje prawo do dyskwalifikacji projektów, które nie spełniają warunków opisanych w niniejszych zasadach i wymogach.


  • Firma Bentley nie przyjmuje odpowiedzialności za nieodebranie projektu w terminie z uwagi na wysłanie niekompletnego lub spóźnionego zgłoszenia.

 • Umowa udziału w konkursie


  • Aby nominacja Państwa projektu została rozpatrzona, należy zgodzić się na warunki umowy udziału w konkursie.


  • Uczestnicy gwarantują, że otrzymali wszystkie niezbędne zgody i upoważnienia, aby przyjąć warunki umowy udziału w konkursie w odniesieniu do zgłoszenia projektu.