Gratulacje dla wszystkich zwycięzców i finalistów w roku 2021!

Kategorie w konkursie Going Digital Awards in Infrastructure 2021 obejmują wszystkie formy i etapy projektów infrastrukturalnych — od projektowania przez budowę po eksploatację.

Projekty w każdej kategorii ocenia niezależny zespół jurorów, stosując kryteria specyficzne dla każdej kategorii.

Mosty

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Wydział ds. transportu stanu Nowy Jork

138‑ósma Wschodnia ulica nad drogą ekspresową Major Deegan

Lokalizacja: Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Wydział ds. transportu stanu Nowy Jork

Opis projektu

Wybudowany w 1938 roku, istniejący most na 138-ósmej Wschodniej ulicy, jest obecnie zastępowany w celu wyeliminowania pionowych prześwitów i optymalizacji wymagań dotyczących ruchu pojazdów i pieszych. NYSDOT planował użycie cyfrowego bliźniaka jako podstawowego dokumentu budowlanego. Ponieważ obiekt jest zlokalizowany na mocno przeciążonym pod względem komunikacji obszarze, zespół musiał stworzyć plan kolejności budowy i wziąć pod uwagę istniejące uzbrojenie terenu, a to wszystko w warunkach pandemii COVID-19. W celu wygenerowania cyfrowego bliźniaka skomplikowanej konstrukcji nośnej i elementów ruchu pieszych potrzebowano hybrydowego podejścia do modelowania


Inżynierowie wydziału, dobrze znający aplikacje firmy Bentley, wykorzystali OpenBridge Modeler, OpenRoads Designer i ProSteel do wygenerowania dokładnego modelu 3D. iTwin Design Review zapewnił centralną platformę dla ponad 180 kontrolerów. Zintegrowana technologia firmy Bentley pomogła zidentyfikować i rozwiązać kosztowne problemy przed rozpoczęciem budowy. SYNCHRO 4D ułatwiło wizualną, dynamiczną sekwencję budowy i planowanie kontroli ruchu w celu lepszej koordynacji projektu. Ten cyfrowy bliźniak stał się narzędziem do zarządzania majątkiem trwałym i do inspekcji mostu.

Portfolio projektu: MicroStation, OpenBridge Designer, OpenBridge Modeler, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProSteel, ProStructures, SYNCHRO 4D


Finalista

CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd.

Wstępny projekt inżynieryjny (FEED) kolei międzymiastowej w Nanyanjiang, CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd.

Lokalizacja: Changshu, Jiangsu, Chiny

Źródło obrazu: CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd.

Opis projektu: Projekt kolei międzymiastowej Nanyanjiang to pierwszy projekt szybkiej kolei w Chinach, w którym zastosowano wielkoskalowy 40-metrowy swobodnie podparty dźwigar skrzynkowy. Firma CCCC Third Harbor Engineering podjęła się budowy prawie 34-kilometrowej linii, składającej się z pięciu dużych mostów i jednej stacji. Firma musiała zarządzać wielobranżowym zespołem, do tego doszły trudności związane z istniejącą infrastrukturą, która ograniczała budowę i stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kiedy okazało się, że oprogramowanie do modelowania innych firm jest niezdolne do tworzenia skomplikowanych modeli, zdecydowano się wprowadzić zintegrowane modelowanie i zarządzanie cyfrowe.

Wybór padł na ContextCapture w celu zbudowania siatki rzeczywistości, która usprawniła wykorzystanie ograniczonej przestrzeni konstrukcyjnej. Użycie OpenBridge Modeler do zbudowania ponad 10 000 modeli poprawiło wydajność i dokładność modelowania, pomagając w identyfikacji błędów z wyprzedzeniem. ProjectWise zapewnił platformę do wspólnego zarządzania, a SYNCHRO 4D ułatwiło dynamiczne zarządzanie harmonogramem, co przyczyniło się do skrócenia czasu budowy o 130 dni. Zintegrowane aplikacje cyfrowe firmy Bentley zapewniły nowy tryb zarządzania cyfrowego, wyznaczając punkt odniesienia dla cyfrowej transformacji w budownictwie. Portfolio projektu: ContextCapture, MicroStation, OpenBridge Modeler, ProjectWise, ProStructures, RM Bridge, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację
Finalista

Hatch

Lathams Road Bridge

Lokalizacja: Carrum Downs, Wiktoria, Australia

Źródło obrazu: Hatch

Opis projektu: Lathams Road Bridge to nowy dwuprzęsłowy ciągły most, który jest częścią projektu duplikacji dróg na miejskich terenach poprzemysłowych celem zapewnienia połączenia ze strefą Carrum Industrial Estate w Wiktorii. Hatch, firma doradcza ds. inżynierii, szukała zintegrowanego rozwiązania BIM, które usprawniłoby procesy pracy między zespołami projektowymi mostu i budownictwa lądowego. Wcześniej stosowane tradycyjne procesy wymagały godzin ręcznego modelowania, wobec czego zdecydowano się na zastosowanie otwartego, połączonego środowiska danych (CDE) w celu uzyskania w pełni cyfrowego kontekstu projektu.

Wybrano OpenRoads Designer oraz OpenBridge Modeler, i po raz pierwszy w tym regionie połączono ich funkcjonalność. Dzięki oprogramowaniu firmy Bentley zespoły projektowe ds. budownictwa lądowego i mostowego udostępniały i wykorzystywały dane w czasie rzeczywistym w skoordynowanym modelu, który opublikowali na platformie iTwin w celu przeglądania projektu w sieci. Zintegrowane, w 100% cyfrowe rozwiązanie pozwoliło uniknąć konwersji danych, zapewniając przejrzystość między dwoma zespołami i eliminując ryzyko kosztownych błędów projektowych. Cyfrowy bliźniak spełnia wymagania klienta w zakresie zarządzania majątkiem trwałym.
Portfolio projektu: MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenRoads Designer, ProjectWise

Obejrzyj prezentację

Budynki i zespoły budynków

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Volgogradnefteproekt, LLC

Zaawansowany technologicznie wielofunkcyjny kompleks medyczny

Lokalizacja: Yukki, Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

Źródło obrazu: Volgogradnefteproekt, LLC

Opis projektu

W Yukki, w Sankt Petersburgu powstaje zaawansowany technologicznie wielofunkcyjny kompleks medyczny w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności opieki medycznej dla mieszkańców całej Rosji. Ten zakrojony na dużą skalę projekt stanowił wyzwanie pod względem technicznym i koordynacyjnym, które było spotęgowane krótkim, trzyletnim harmonogramem. Firma Volgogradnefteproekt chciała usprawnić procesy pracy oraz współpracę między wykonawcą, projektantem i klientem. Zespół potrzebował interoperacyjnej technologii cyfrowej do zintegrowania planowania, projektowania obiektów i zarządzania budową.


Do wygenerowania modelu 3D i utworzenia dokumentacji konstrukcyjnej dla całego obiektu wybrano OpenBuildings i ProStructures, z kolei narzędzie ProjectWise posłużyło do zarządzania wszystkimi modelami i procesami zatwierdzania. To rozwiązanie usprawniło i przyśpieszyło podejmowanie decyzji oraz pokonywanie problemów o 20%, co pozwoliło nadrobić 2,5-miesięczne opóźnienie w harmonogramie realizacji. Dzięki uniknięciu kosztów wynikających z opóźnienia szacunkowo zaoszczędzono 30 mln USD. ContextCapture i modelowanie 4D zwiększyły wydajność zarządzania budową o 30%. Cyfrowy bliźniak pomaga w zarządzaniu majątkiem trwałym podczas eksploatacji.

Portfolio projektu: ContextCapture, iTwin Design Review, iTwin Design Validation, OpenBuildings, ProjectWise, ProStructures, SYNCHRO 4D, SYNCHRO Control


Finalista

Arab Engineering Bureau

Stadion Al Thumama

Lokalizacja: Doha, Katar

Źródło obrazu: Arab Engineering Bureau

Opis projektu: Stadion Al Thumama to estetycznie zaprojektowany obiekt sportowy, na którym odbędą się Mistrzostwa Świata FIFA Katar 2022. Zostanie przekształcony w mieszany obiekt rekreacyjny, zintegrowany z infrastrukturą miejską oraz wykorzystany do promowania rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego. Arab Engineering Bureau otrzymało zadanie zaprojektowania schematu i budowy w krótkim terminie. W tej sytuacji zespół potrzebował dynamicznego rozwiązania cyfrowego do oceny przepływów odwiedzających i zapewnienia bezpiecznego oraz optymalnego systemu poruszania się po całym stadionie.

Do przeprowadzenia dynamicznego modelowania i symulacji ruchu odwiedzających w czasie rzeczywistym wybrano narzędzie LEGION, którego zadaniem było uzasadnienie wymagań dotyczących obszaru i obiektu pod kątem wejścia, wyjścia, przerwy i scenariuszy awaryjnych. Architekci oraz planiści za pomocą tego oprogramowania zoptymalizowali projekt dla zapewnienia, że wszyscy ludzie będą mogli bezpiecznie opuścić teren w ciągu 90 minut po wydarzeniu, zaś strefę miejsc siedzących w ciągu ośmiu minut w przypadku ewakuacji awaryjnej. LEGION ułatwił opracowanie koncepcji stworzenia zrównoważonej środowiskowo i społecznie przestrzeni zaprojektowanej tak, aby uwzględnić transformację obiektu pod względem funkcji i skali.
Portfolio projektu: LEGION

Obejrzyj prezentację
Finalista

Center for Industrial Technological Studies and Services No. 33

Warsztaty BIM CETIS 33

Lokalizacja: miasto Meksyk, Meksyk

Źródło obrazu: Center for Industrial Technological Studies and Services No. 33

Opis projektu: Center for Industrial Technological Studies and Services, oferujące możliwości pracy w branży architektonicznej i budowlanej, chciało zaktualizować swoje cyfrowe narzędzia dydaktyczne, ponieważ ich poprzednie oprogramowanie nie umożliwiało cyfrowej integracji procesów planowania, projektowania i inżynierii. Zorganizowano nowe warsztaty cyfrowe oparte na metodologii BIM i modelowaniu rzeczywistości, pilotując inicjatywę środowiskową, której celem jest pozyskiwanie wody deszczowej i zmniejszenie zużycia energii w kampusie. W celu zapewnienia efektywnych i skoordynowanych procesów pracy wśród studentów, potrzebowano zintegrowanej technologii modelowania do zarządzania wszystkimi fazami projektu, od projektu po wykonanie.

Wybór padł na ContextCapture i OpenBuildings do wygenerowania cyfrowego bliźniaka do obliczania objętości zbieranej wody deszczowej i określenia wymiarów geometrycznych zbiornika magazynowego. Cyfrowe rozwiązanie służyło jako narzędzie dydaktyczne do integracji procedur cyklu życia projektu. Jednocześnie udało się skrócić czas realizacji, a także usprawnić i koordynować procesy pracy studentów. Dzięki modelowi cyfrowemu studenci określili opłacalność zbierania wody deszczowej, spodziewając się zaoszczędzić 50% rocznie na zużyciu wody pitnej na terenie kampusu i od 25% do 30% na zużyciu energii elektrycznej.
Portfolio projektu: ContextCapture, MicroStation, OpenBuildings

Obejrzyj prezentację

Cyfrowe miasta

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen SF Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd.

Projekt portu lotniczego Ezhou Huahu

Lokalizacja: Ezhou, Hubei, Chiny

Źródło obrazu: Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen SF Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd.

Opis projektu

Położone we wschodniej części Ezhou, lotnisko Ezhou Huahu jest nowym międzynarodowym portem lotniczym i centrum logistycznym, a także pierwszym profesjonalnym lotniskiem cargo w Azji. Projekt obejmuje 11,89 kilometrów kwadratowych i wymaga integracji wielu systemów procesowych. Dodatkowo charakteryzuje się złożonymi wyzwaniami geologicznymi i niezwykle napiętym harmonogramem. Ze względu na brak norm BIM dla lotnictwa cywilnego i 25 milionów komponentów modelu, pojawiła się potrzeba wykorzystania platformy cyfrowej zdolnej do obsługi dużych ilości danych pochodzących z wielu źródeł oraz do inteligentnej eksploatacji w trakcie cyklu życia.


Wykonawca wybrał aplikacje BIM firmy Bentley do opracowania modelu lotniska 3D, skracając czas realizacji modelu o 90 dni. ProjectWise zapewniło otwarte połączone środowisko danych (CDE), usprawniając wielobranżową koordynację i przyczyniając się do zaoszczędzenia 12 milionów CNY. Platforma iTwin firmy Bentley umożliwiła utworzenie cyfrowego bliźniaka, dzięki któremu udało się rozwiązać 6000 problemów, obniżając koszty o 200 milionów juanów. Rozwiązanie firmy Bentley skróciło czas budowy i promuje inteligentne budownictwo w chińskim przemyśle lotnictwa cywilnego.

Portfolio projektu: Bentley Raceway and Cable Management, MicroStation, OpenBridge Designer, OpenBuildings, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProStructure


Finalista

CSCEC AECOM Consultants Co., Ltd.

Zastosowanie metodologii BIM w projekcie renowacji dzielnicy Century Avenue w Xixian New Area

Lokalizacja: Xi'an, Shaanxi, Chiny

Źródło obrazu: CSCEC AECOM Consultants Co., Ltd.

Opis projektu: Projekt renowacji dzielnicy Century Avenue przyczyni się do poprawy struktury sieci drogowej i sytuacji komunikacyjnej przy minimalnych zakłóceniach dla obywateli i przedsiębiorstw. Ten wielkoskalowy projekt miejski, obejmujący przestrzeń podziemną z metrem, przejściami poprzecznymi i złożonymi korytarzami rurowymi, charakteryzował się wyzwaniami w zakresie planowania i koordynacji, którym tradycyjne projektowanie 2D nie było w stanie sprostać. W obliczu krótkiego harmonogramu projektu i zaangażowania wielu dyscyplin branżowych, zespół potrzebował zintegrowanej platformy cyfrowej do wdrożenia wspólnych procesów pracy BIM w celu precyzyjnej koordynacji projektu i budowy.

Firma CSCEC AECOM Consultants wybrała narzędzie ContextCapture do wygenerowania rzeczywistego modelu istniejących warunków, tym samym redukując liczbę wizyt w terenie i skracając czas projektowania o 28 dni. Aplikacje OpenRoads Designer i OpenBuildings udoskonaliły modelowanie rurociągu i krajobrazu, umożliwiając rozwiązywanie konfliktów dotyczących zatwierdzeń oraz przyczyniając się do zredukowania ilości zmian projektowych o ponad 60%. Ogólna wydajność projektu poprawiła się o 15% do 20%, pomagając zaoszczędzić ponad 10 milionów CNY. Model 3D będzie dalej aktualizowany w celu uwzględnienia danych budowlanych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych, ostatecznie tworząc cyfrowego bliźniaka.
Portfolio projektu: ContextCapture, MicroStation, OpenBridge Designer, OpenBuildings, OpenRoads Designer

Obejrzyj prezentację
Finalista

Uniwersytet Birmingham

Wdrożenie połączonego środowiska danych (CDE) do zarządzania projektem i majątkiem trwałym

Lokalizacja: Birmingham, Wielka Brytania

Źródło obrazu: Uniwersytet Birmingham

Opis projektu: W ramach 10-letniej inwestycji mającej na celu stworzenie nowych obiektów, Uniwersytet Birmingham przekształca swój kampus, odnawiając ponad 200 budynków o powierzchni 672 akrów. Projekt wymaga cyfrowego rozwiązania do zarządzania bieżącym i powykonawczym majątkiem trwałym uniwersytetu, którego zadaniem jest wspieranie współpracy, zabezpieczenie realizacji oraz ułatwienie przejścia od konceptualizacji do eksploatacji. Ponieważ informacje o poprzednich projektach i majątku trwałym były przechowywane w wielu różnych starszych systemach zarządzanych przez wykonawców łańcucha dostaw, należało ustanowić połączone środowisko danych.

W rezultacie wybór padł na zintegrowaną platformę firmy Bentley, która umożliwiła uproszczenie i przyśpieszenie dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, znacznie usprawniając podejmowanie decyzji. To rozwiązanie poprawiło przejrzystość i współpracę z wykonawcami i dostawcami, zmniejszając ryzyko utraty informacji i przyśpieszając przekazywanie kontrahentom informacji o majątku trwałym z sześciu miesięcy do jednego miesiąca. Elastyczność aplikacji ułatwiła cyfryzację informacji, zapewniając wsparcie w całym cyklu życia projektu. W przyszłości w planach jest stworzenie cyfrowego bliźniaka, który pomoże zarządzać infrastrukturą kampusu..
Portfolio projektu: BCDE

Obejrzyj prezentację

Cyfrowe budownictwo

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Clark Construction Group, LLC

Terminal przylotów międzynarodowych lotniska SeaTac

Lokalizacja: Seattle, Waszyngton, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Clark Construction Group, LLC

Opis projektu

Terminal przylotów międzynarodowych na lotnisku SeaTac jest najbardziej złożonym projektem inwestycyjnym w historii tego 69-letniego lotniska w Seattle. Projekt obejmował budowę trzypiętrowego budynku, podwyższonego sterylnego korytarza i najdłuższego na świecie chodnika dla pieszych nad aktywnym pasem dla taksówek na lotnisku. Firma Clark Construction była odpowiedzialna za projekt i budowę, ale stanęła przed kilkoma wyzwaniami, w tym przed zdalnym montażem podwieszanej kładki dla pieszych o długości 98 metrów i wadze 1 360 ton, a następnie przetransportowaniem jej na miejsce realizacji projektu.


Dzięki wykorzystaniu technologii BIM i modelowania rzeczywistości w oprogramowaniu SYNCHRO 4D firmy Bentley, Clark Construction połączyła model z harmonogramem budowy, opracowując cyfrowego bliźniaka do pełnej wizualizacji sekwencji budowy. Wykorzystano tę aplikację do umożliwienia precyzyjnego planowania i realizacji bezpiecznej instalacji i dopasowania sztandarowego chodnika z dokładnością do 0,95 centymetra bez powodowania zakłóceń na lotnisku. Cyfrowy bliźniak będzie wykorzystywany przez Port Seattle do celów zarządzania obiektami.

Portfolio projektu: SYNCHRO 4D


Finalista

Qitaihe Jianhe Investment and Construction Management Co., Ltd., Heilongjiang Big Data Industrial Development Co., Ltd.

Projekt konserwacji zasobów wodnych w jeziorze Taoshan w mieście Qitaihe

Lokalizacja: Qitaihe, Heilongjiang, Chiny

Źródło obrazu: Qitaihe Jianhe Investment and Construction Management Co., Ltd., Heilongjiang Big Data Industrial Development Co., Ltd.

Opis projektu: Celem ekologicznej, środowiskowej inicjatywy konserwacji wód jeziora Taoshan na rzece Woken w Heilongjiang jest utworzenie środowiska terenów podmokłych oraz promocja turystyki i wypoczynku. Obszar projektu obejmuje ponad 6,5 miliona m2 na wąskim oraz skomplikowanym placu budowy. Konsultanci musieli koordynować wiele branż w krótkim okresie budowy, w rezultacie zdając sobie sprawę z konieczności stworzenia zintegrowanego i opartego na współpracy rozwiązania technologii budowlanej.

Po ocenie kilku aplikacji wybrali ContextCapture i SYNCHRO 4D. Rozwiązania firmy Bentley pomogły stworzyć model 3D całego obszaru, łącząc sekwencje rozbiórki i budowy. Cyfrowe rozwiązanie skróciło czas budowy o 40%, ostatecznie umożliwiając zakończenie realizacji projektu 240 dni przed terminem i zaoszczędzenie ponad 60 milionów CNY. Wykorzystanie metodologii BIM, pomiarów inżynieryjnych i danych środowiskowych w platformie cyfrowej pomogło wykorzystać system inteligentnej kontroli, co zmniejszyło koszty związane z błędami ludzkimi o ponad 2 miliony CNY. Dzięki przetwarzaniu danych przez SYNCHRO poprawiono komunikację i wykonywanie zadań, jednocześnie zmniejszając ogólne koszty.
Portfolio projektu: ContextCapture, MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenBuildings, OpenPlant, ProStructures, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację
Finalista

Zachry Industrial, Inc., spółka należąca do Zachry Group

Projekt eksportowy Golden Pass LNG

Lokalizacja: Przełęcz Sabine, Teksas, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Zachry Industrial, Inc., spółka należąca do Zachry Group

Opis projektu: Kiedy Zachry Group została wybrana do budowy terminalu eksportowego dla firmy Golden Pass LNG, o rocznej zdolności produkcyjnej w wysokości 16 milionów ton, musiała koordynować globalnie rozproszony zespół w trakcie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wcześniejsze stosowanie długich, podatnych na błędy ręcznych pakietów roboczych, planowanie budowy i poprzednio wykorzystywane metody sekwencjonowania okazały się nieskuteczne. Biorąc pod uwagę ogrom przedsięwzięcia, zespół potrzebował zaawansowanego modelowania 4D w celu wizualizacji planowania budowy, usprawnienia współpracy i cyfryzacji realizacji projektu.

Zachry Group używała już rozwiązań firmy Bentley, wybrała więc SYNCHRO jako swoje wiodące rozwiązanie, co dało oszczędności w wymiarze 29 050 osobogodzin na planowanie i 120 000 osobogodzin na opracowywaniu pakietów roboczych. Ustanowienie cyfrowego bliźniaka budowy podczas projektowania i połączenie modeli z harmonogramem poprawiło koordynację i wyeliminowało konieczność podróży podczas ograniczeń wynikających z pandemii, co z kolei zmniejszyło zatory i ryzyko dla pracowników. Zintegrowane rozwiązanie cyfrowe pomogło wykorzystać dane w połączonym środowisku danych (CDE), optymalizując współpracę i komunikację w celu podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie.

Portfolio projektu: ConstructSim, SYNCHRO 4D, SYNCHRO AWP, SYNCHRO Perform

Obejrzyj prezentację

Inżynieria geotechniczna

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd.

Pomiar geologiczny w ramach konserwacji zasobów wodnych i hydroenergetyki

Lokalizacja: Tybet, Chiny

Źródło obrazu: China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd.

Opis projektu

Położony w wysokogórskim regionie alpejskim w Tybecie kompleks hydroenergetyczny utworzony na potrzeby inicjatywy na rzecz konserwacji zasobów wodnych jest ukierunkowany na nawadnianie i wytwarzanie energii, poprawę zaopatrzenia w wodę obszarów miejskich i wiejskich oraz kultywację ekologicznego środowiska wodnego w regionie. Ze względu na wagę wyników badań podpowierzchniowych, zespoły ds. pomiarów oraz projektowy zmierzyły się z wymagającym terenem i ekstremalnymi warunkami środowiskowymi. Te czynniki spowodowały, że tradycyjne metody pomiarowe okazały się niewystarczające. Zbadano cyfrowe pozyskiwanie danych i modelowanie 3D danych geologicznych, jednak stwierdzono, że wielu programom brakuje integracji i zdolności maksymalizacji potencjału danych.


Wybrano otwarty, neutralny w stosunku do dostawców, ekosystem firmy Bentley celem stworzenia rozwiązań, które dokonałyby cyfryzacji procesu produkcyjnego. Dzięki wykorzystaniu ContextCapture do przetwarzania danych w celu uzyskania informacji geologicznych oraz ProjectWise do współpracy między branżami, pojawiły się nowe możliwości ponownego wykorzystania danych na potrzeby inteligentnej inżynierii. Rozwiązanie zaoszczędziło 400 000 CNY na kosztach pomiarów i ponad 50% na czasie pracy, poprawiając dokładność danych o ponad 10%, a wydajność o ponad 15%. Ustanowienie cyfrowego bliźniaka usprawniło zarządzanie projektami o 10% i wyznaczyło nowy wzorzec w branży.

Portfolio projektu: AssetWise, ContextCapture, iTwin.js, MicroStation, OpenBuildings, OpenRoads, PLAXIS, Pointools, ProjectWise


Finalista

Research Center of Construction - Gersevanov Research Institute of Bases and Underground Structures (NIIOSP)

Geotechniczne aspekty modernizacji stadionu Łużniki w Moskwie

Lokalizacja: Moskwa, Rosja

Źródło obrazu: Research Center of Construction - Gersevanov Research Institute of Bases and Underground Structures (NIIOSP)

Opis projektu: Zbudowany w latach 50. moskiewski stadion Łużniki przeszedł niedawno trzecią i największą modernizację w celu przekształcenia obiektu w stadion piłkarski pierwszej klasy, przeznaczony do użytku przez cały rok. Projekt wymagał przebudowy sześciokondygnacyjnej, eliptycznej konstrukcji z zachowaniem zabytkowej elewacji i zadaszenia stadionu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zespół musiał zająć się kilkoma kwestiami geotechnicznymi, w tym nadmiernie zagęszczonymi osadami gliny jurajskiej, zagęszczeniem gruntu i istniejącym uzbrojeniem pod płytą fundamentową.

Wybór padł na PLAXIS do modelowania i symulacji wpływu działań modernizacyjnych, w szczególności określenia optymalnej sekwencji budowy pod względem deformacji, rozkładu naprężeń i stabilności gruntu. Zastosowanie modelu 3D zwiększyło wiarygodność prognozy geotechnicznej dotyczącej osiadania podstawy nowego obiektu oraz przebudowy istniejących budynków i konstrukcji, zapewniając możliwości poprawy wydajności operacyjnej w ostatecznym projekcie. Cyfrowe rozwiązanie firmy Bentley umożliwiło dokładniejsze prognozy, poprawiło niezawodność i obniżyło koszt fundamentu dzięki szczegółowej analizie gruntu.
Portfolio projektu: PLAXIS

Obejrzyj prezentację
Finalista

Royal HaskoningDHV

Moondrian, cyfrowe rozwiązanie do badania gleby

Lokalizacja: Holandia

Źródło obrazu: Royal HaskoningDHV

Opis projektu: Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania i inżynierii geotechnicznej firma Royal HaskoningDHV była jednym z pionierów w zakresie stosowania zautomatyzowanego i zdigitalizowanego zarządzania danymi gruntowymi oraz modelami 3D do zaawansowanej interpretacji. Jeśli chodzi o testy gruntów miękkich, wcześniej były wykonywane ręcznie za pomocą plików PDF i modeli 2D, co było czasochłonne i podatne na błędy oraz ograniczało wartość danych dla inżynierów geotechnicznych. Pojawiło się zapotrzebowanie na platformę do współpracy w celu gromadzenia, integracji i ponownego wykorzystania danych, a także do zapewnienia niezawodnych cyfrowych procesów pracy.

OpenGround stał się podstawą do zarządzania informacjami geotechnicznymi oraz pojedynczym źródłem prawdy, zawierającym dokładne dane dotyczące gleby firmy Royal HaskoningDHV oraz umożliwiającym oparte na procesach podejście do współpracy. Dostęp do dokładniejszych danych w środowisku wizualnym 3D zapewnił całościowy kontekst, poprawiając zrozumienie warunków podpowierzchniowych przy podejmowaniu decyzji opartych na danych. Cyfrowe rozwiązanie oparte na współpracy skróciło czas realizacji małych projektów o 10% i nawet o 40% w przypadku większych, wykazując ogromny potencjał maksymalizacji wartości danych i łączenia się z innymi platformami projektowymi w przyszłych zrównoważonych projektach.
Portfolio projektu: OpenGround

Obejrzyj prezentację

Zagospodarowanie terenu

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.

Projekt zbiornika Dongtaizi

Lokalizacja: Chifeng, Mongolia Wewnętrzna, Chiny

Źródło obrazu: Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.

Opis projektu

Projekt zbiornika Dongtaizi to wielkoskalowa inicjatywa na rzecz ochrony zasobów wodnych, zaplanowana jako część chińskiego 13-tego planu pięcioletniego. Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute to zespół inżynieryjny, geodezyjny i projektowy, którego zadaniem było zmierzenie się z wyzwaniami technicznymi, geologicznymi oraz koordynacyjnymi powierzonego im zadania. Zdano sobie sprawę, że tradycyjne metody projektowania są niewystarczające i że do uwzględniania zagadnień geologicznych, skali trudności wykopów i projektowania tamy niezbędne jest zintegrowane podejście BIM 3D.


Zespół wykorzystał ProjectWise jako platformę do wspólnego zarządzania projektem, stanowiącą połączone środowisko danych (CDE) dla wielu branż. OpenBuildings i OpenRoads ułatwiły modelowanie i wizualizację 3D, które pomogły rozwiązać problemy z projektowaniem ekologicznej przepławki i złożonej betonowej konstrukcji tamy. Dzięki zintegrowanym aplikacjom firmy Bentley udało się ukończyć projekt inżynierski dwa tygodnie wcześniej niż oczekiwano i zredukowano liczbę błędów projektowych o 90%. Modele cyfrowe zostały przekazane do monitorowania budowy, eksploatacji i konserwacji w celu uzyskania aplikacji BIM na pełen cykl życia.

Portfolio projektu: OpenBuildings, OpenRoads Designer, ProjectWise


Finalista

Korea Land and Housing Corporation, BasisSoft, Inc

Projekt BIM dla Hanam Gyosan

Lokalizacja: Hanam-si, prowincja Gyeonggi, Republika Korei

Źródło obrazu: Korea Land and Housing Corporation, BasisSoft, Inc

Opis projektu: Przedsiębiorstwo państwowe Korea Land and Housing Corporation i firma BasisSoft zostały zaangażowane do przeglądu oryginalnego projektu 2D i określenia podejścia BIM 3D w celu przekształcenia Hanam w inteligentne miasto. Podczas prac pojawiły się wyzwania związane z niekompletnymi materiałami projektowymi, napiętym harmonogramem i modelowaniem obszaru projektu o powierzchni prawie 6,5 mln m2. Poprzednio używane aplikacje do modelowania nie posiadały wymaganych funkcji projektowych ani systemów klasyfikacji, wobec czego powstało zapotrzebowanie na kompleksową i zintegrowaną technologię BIM do cyfryzacji procesu projektowania i stworzenia podstawowego zestawu danych do rozwoju inteligentnego miasta.

Wybór padł na ContextCapture do wygenerowania modelu geologicznego 3D i OpenRoads do dostosowania dużego zestawu danych BIM, stworzenia modeli dróg, rzek i kanalizacji, obliczenia skali robót ziemnych i przeglądu opcji odwadniania. Aplikacje do modelowania firmy Bentley wraz z LumenRT umożliwiły dokładną wizualizację w celu ułatwienia zrozumienia potencjalnych błędów projektowych. Zintegrowane rozwiązanie BIM pomogło odkryć błędy w oryginalnym projekcie 2D, w tym 50 kolizji, 30 błędów rysunkowych i 10 potencjalnych problemów projektowych.
Portfolio projektu: LumenRT, MicroStation, OpenBuildings, OpenRoads Designer

Obejrzyj prezentację
Finalista

Pennoni

Dodatkowy parking, Longwood Gardens

Lokalizacja: Kennett Square, Pensylwania, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Pennoni

Opis projektu: Longwood Gardens to znany na całym świecie cel podróży i najczęściej odwiedzany płatny ogród publiczny w Ameryce. Obejmuje 1000 akrów ogrodów botanicznych i gości ponad milion zwiedzających rocznie. Firma Pennoni, która została zaangażowana do wykonania prac geodezyjnych, geotechnicznych i budowlanych dla nowego, dodatkowego parkingu dla 1200 samochodów, musiała określić odpowiednią i opłacalną lokalizację na terenie nieruchomości w napiętym terminie. W zespole zdano sobie sprawę, że ich poprzednie oprogramowanie do projektowania z zakresu inżynierii lądowej jest zbyt wolne, żeby byli w stanie na czas wykonać poziomowanie oraz oszacowanie kosztów. Dlatego potrzebowali otwartego, kompleksowego rozwiązania w zakresie technologii inżynierii lądowej.

Do wykonania modelowania koncepcyjnego i obliczeń cięć, wypełnień i kosztów wybrano oprogramowanie OpenSite SITEOPS. Dzięki pracy na zintegrowanej platformie, informacje o projekcie udostępniano w czasie rzeczywistym, co doprowadziło do skrócenia czasu projektowania o dwa do trzech tygodni. Aplikacja firmy Bentley zmniejszyła całkowity czas realizacji o 50%, a o 25% czas inżynierii koncepcyjnej. Uzyskane modele 3D zostały następnie wykorzystane do stworzenia zintegrowanego cyfrowego bliźniaka, który ułatwi projektowanie budowy w przyszłości.
Portfolio projektu: OpenSite SITEOPS

Obejrzyj prezentację

Produkcja

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited

Oparty na konwerterze projekt ciągłego odlewania – Jinnan Steel, Etap II, projekt zmniejszenia i zmiany przepustowości w zakładzie w Quwo

Lokalizacja: Quwo, Shanxi, Chiny

Źródło obrazu: WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited

Opis projektu

Jinnan Steel Group zainwestowała w spółkę Quwo Group (połączenie dwóch zakładów produkujących stal) w celu optymalizacji układu instalacji przemysłowych i osiągnięcia wyższej jakości produkcji, lepszej wydajności i zrównoważonego rozwoju. Firma WISDRI, generalny wykonawca, stanęła przed wyzwaniami technicznymi i koordynacyjnymi, spotęgowanymi przez ograniczoną przestrzeń i napięty harmonogram w związku z trwającą pandemią COVID-19. Starano się usprawnić procesy pracy i z wyprzedzeniem identyfikować ryzyko przez współpracę projektową i technologię symulacji budowy.


Zdecydowano się na użycie ProjectWise i otwartych aplikacji do modelowania firmy Bentley celem cyfrowego ujednolicenia projektu obejmującego 16 różnych branż, przyczyniając się do zmniejszenia niejednoznaczności i poprawiając jakość. Dzięki funkcji wykrywania kolizji udało się zapobiec 66, tym samym oszczędzając około 1,7 miliona CNY i redukując liczbę przeróbek. Za pomocą symulacji budowy w SYNCHRO 4D skrócono budowę o ponad 30 dni i zaoszczędzono dodatkowe 3 miliony CNY. Zintegrowane podejście cyfrowe zminimalizowało wpływ pandemii i wsparło rozwój ekologicznej, inteligentnej huty stali, promującej zrównoważony wzrost gospodarczy.

Portfolio projektu: AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, OpenBuildings, OpenPlant, ProjectWise, ProStructures, SYNCHRO 4D


Finalista

Dow Chemical

Integracja zaawansowanych pakietów roboczych (AWP) z metodologią projektów globalnych

Lokalizacja: Houston, Teksas, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Dow Chemical

Opis projektu: Dow, jako międzynarodowa firma właścicielsko-operatorska, która realizuje projekty inwestycyjne w całym cyklu życia, stosuje najlepsze praktyki w zakresie zaawansowanych pakietów roboczych (AWP) w projektach inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln USD. Firma rozważyła kilka zestawów oprogramowania do AWP i pierwotnie z powodzeniem wykorzystała początkową wersję ConstructSim w ramach projektu pilotażowego.

Zamiar poprawienia czasu przetwarzania i dostępności danych w terenie wymusił wymóg implementacji lepszych możliwości technologicznych w celu usprawnienia procesów pracy i udostępniania danych, wobec czego firma zdecydowała się na wdrożenie zaktualizowanej wersji ConstructSim w 15 projektach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nowe funkcje oprogramowania drastycznie skróciły czas przetwarzania modeli i tworzenia pakietów roboczych. Dysponując częstszymi, aktualnymi modelami, projektanci mogą efektywniej układać plany nawet od dwóch do czterech tygodni przed rozpoczęciem prac budowlanych, znacznie redukując przeróbki w terenie, oszczędzając czas i pieniądze oraz zmniejszając ryzyko związane z bezpieczeństwem. Rozwiązanie AWP firmy Bentley jest teraz zakorzenione w metodologii projektów globalnych Dow i stało się częścią ich normalnego procesu pracy.
Portfolio projektu: ConstructSim

Obejrzyj prezentację
Finalista

Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.

Etap II, projekt wdrożenia cyfrowego bliźniaka instalacji C5 w międzynarodowej strefie przemysłowej firmy Neusoft Healthcare

Lokalizacja: Shenyang, Liaoning, Chiny

Źródło obrazu: Shenyang Aluminium & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.

Opis projektu: Drugi etap rozbudowy linii produkcyjnej w międzynarodowej strefie przemysłowej firmy Neusoft Healthcare to wielkoskalowy projekt lądowy, zawierający budowę trzech budynków fabrycznych i niezbędnych mediów, obejmujący powierzchnię ponad 63 000 m2. Firma SAMI jest odpowiedzialna za cyfrowe projektowanie 3D i mierzyła się z napiętym harmonogramem z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi schematu projektowania i optymalizacji budowy. Zdano sobie sprawę, że dotychczasowe tradycyjne metody wdrażania projektów były niewystarczające, wobec czego zdecydowano się na użycie zintegrowanej technologii BIM i cyfrowych bliźniaków.

Firma SAMI, już zaznajomiona z ProjectWise, wdrożyła platformę do wspólnego zarządzania w celu koordynowania ponad 10 branż. Stworzyła ponad 600 cyfrowych modeli 3D, oszczędzając w ten sposób około 2000 godzin pracy. Zbudowano w pełni funkcjonalne cyfrowe bliźniaki z modeli 3D i wykorzystano SYNCHRO 4D do połączenia harmonogramu budowy z modelem, skracając czas budowy o 300 godzin. Rozwiązanie cyfrowych bliźniaków firmy Bentley przyniesie oszczędności w wysokości ponad 3 mln CNY na kosztach budowy, a także kładzie podwaliny pod budowę cyfrowego bliźniaka zakładu przemysłowego.
Portfolio projektu: Bentley Raceway and Cable Management, MicroStation, OpenBuildings, OpenPlant, OpenRoads Designer, ProjectWise, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację

Górnictwo i inżynieria morska

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Polyus

Rozbudowa kopalni złota Blagodatnoje

Lokalizacja: Krasnojarsk, Kraj Krasnojarski, Rosja

Źródło obrazu: Polyus

Opis projektu

W celu zwiększenia produkcji złota na złożu Blagodatnoye w Krasnojarsku, firma Polyus postanowiła powiększyć kompleks i wybudować nowy obiekt kopalniany do wydobycia tego kruszcu. Przedsięwzięcie obejmowało projektowanie, planowanie budowy i nadzór terenowy dwóch budynków i związanej z nimi infrastruktury. W obliczu złożonych prac projektowych i modelowania konstrukcji w zespole liczącym ponad 100 pracowników, firma Polyus potrzebowała zintegrowanego rozwiązania technologii cyfrowej w celu wdrożenia opartych na danych i współpracy procesów projektowych i budowlanych.


Zdecydowano się na aplikacje firmy Bentley, których użyto do ustanowienia płynnych procesów pracy, usprawnienia danych i powiązanych z nimi procesów oraz do wykorzystania modeli 3D do połączenia harmonogramu budowy i generowania raportów. Wykorzystanie ContextCapture skróciło czas projektowania inżynierskiego o 22%. Praca w połączonym środowisku danych (CDE) z ProjectWise poprawiła komunikację projektową o 12%. Przeprowadzanie symulacji budowy i opracowanie procesów pracy opartych na chmurze zoptymalizowało prace budowlane i instalacyjne, skracając czas oddania obiektu do eksploatacji o 42 dni.

Portfolio projektu: Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, MicroStation, OpenBuildings, OpenPlant, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProStructures, SYNCHRO 4D, SYNCHRO Control, SYNCHRO Field


Finalista

CNOOC Energy Development Design and R&D Center

Projekt cyfrowego bliźniaka FPSO, morskiej platformy do wydobycia i transportu ropy naftowej

Lokalizacja: Morze Południowochińskie, Guangdong, Chiny

Źródło obrazu: CNOOC Energy Development Design and R&D Center

Opis projektu: Firma CNOOC pilotowała projekt dla obiektu FPSO na Morzu Południowochińskim w celu stworzenia siatki rzeczywistości i wygenerowania cyfrowego bliźniaka, integrującego dane wewnętrzne i zewnętrzne. Zlokalizowany na głębokim morzu projekt charakteryzował się wyzwaniami środowiskowymi związanymi z gromadzeniem danych do opracowania dokładnego modelu i ustanowienia inteligentnego systemu zarządzania informacjami. Dotychczasowe tradycyjne metody inżynierskie okazały się nieskuteczne, co sprawiło, że uświadomiono sobie potrzebę wdrożenia wszechstronnej, interoperacyjnej technologii do pomiarów i modelowania rzeczywistości.

Zespół CNOOC wybrał ContextCapture do przetwarzania danych z wielu źródeł w dokładny model rzeczywistości istniejących warunków. Dzięki integracji OpenPlant i OpenCities Planner opracowano opartą na sieci platformę GIS do inteligentnego zarządzania informacjami. Ukończono siatkę rzeczywistości zaledwie w ciągu 150 dni, w porównaniu do lat przy użyciu konwencjonalnych metod. Zmniejszono również potrzebę podróżowania, tym samym zwiększając bezpieczeństwo i oszczędzając ponad 1 mln CNY na kosztach transportu. W planach jest podłączenie modelu do platformy iTwin firmy Bentley i ustanowienie inteligentnego cyfrowego bliźniaka, automatyzującego sterowanie platformą wiertniczą.
Portfolio projektu: ContextCapture, ContextCapture Insights, Descartes, OpenCities Planner, OpenPlant, Pointools

Obejrzyj prezentację
Finalista

Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd.

Morska farma wiatrowa Fujian Changle, Strefa C

Lokalizacja: Changle/Fuzhou, Fujian, Chiny

Źródło obrazu: Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd.

Opis projektu: Położona na otwartym morzu u wybrzeży Changle, strefa C morskiej farmy wiatrowej Changle, składa się z 62 turbin o łącznej zainstalowanej mocy 500 megawatów. Miejsce realizacji projektu wiązało się z ekstremalnymi czynnikami środowiskowymi i skomplikowanymi warunkami geologicznymi. Wykonawca przeprowadził studium wykonalności, oceniając wytrzymałość konstrukcji i opłacalność wykorzystania fundamentu pala ssącego i ramy przewodu dla turbin. Zdano sobie sprawę, że tradycyjne metody symulacji gruntu i oceny wytrzymałości nie mają zastosowania do tych konstrukcji palowych, co przyczyniało się do znacznego wzrostu kosztów.

Wykonawca wybrał PLAXIS i SACS do analizy konstrukcji i geotechnicznej oraz projektowania, otrzymując zintegrowane środowisko cyfrowe do budowy modelu kompozytowego, dzięki któremu rozwiązano szereg problemów technicznych i inżynierskich. Użycie aplikacji firmy Bentley potwierdziło wykonalność rozwiązania fundament/rama, co zmniejszyło koszty o 30% w porównaniu do konwencjonalnej konstrukcji fundamentowej i przyczyniło się do zaoszczędzenia ponad 400 milionów CNY. W przyszłości planuje się integrację z platformą iTwin firmy Bentley w celu budowy cyfrowego bliźniaka do umożliwienia inteligentnych procesów w branży. Portfolio projektu: PLAXIS, SACS

Obejrzyj prezentację

Energetyka

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Capital Engineering and Research Incorporation Ltd.

Pierwszy na świecie projekt wytwarzania podkrytycznej energii gazowej o mocy 60 MW w wielkich piecach

Lokalizacja: Changshu, Jiangsu, Chiny

Źródło obrazu: Capital Engineering and Research Incorporation Ltd.

Opis projektu

Projekt 60-megawatowej elektrowni firmy Jiangsu Longteng Special Steel to pierwszy na świecie zestaw generatorów gazu podkrytycznego o ultrawysokim ciśnieniu, z najmniejszą zainstalowaną przepustowością. Przedsiębiorstwo Capital Engineering & Research Corporation podjęło się projektowania oraz budowy, w rezultacie stając przed wyzwaniami technicznymi i koordynacyjnymi, połączonymi z krótkim harmonogramem i ograniczoną przestrzenią. W celu zapobieżenia kolizjom i umożliwienia jednoczesnej budowy fizycznego zakładu wraz jego cyfrowym bliźniakiem, potrzebowano aplikacji do otwartego modelowania w połączonym środowisku danych (CDE).


Za pomocą aplikacji firmy Bentley stworzono opartą na współpracy platformę projektową, tym samym zmniejszając liczbę błędów w projekcie. Wykorzystano ją również do przeprowadzenia symulacji budowy w celu jej optymalizacji. Dzięki otwartości firmy Bentley zbudowano cyfrowy model całego zakładu wraz z inżynieryjnym centrum danych. To pozwoliło zrealizować cyfrowy aspekt projektu w oparciu o pełne informacje o cyklu życia, kładąc podwaliny pod inteligentną eksploatację instalacji przemysłowych. Zmniejszono koszty stali, jednocześnie redukując emisję gazów o 1,4 miliona m3.

Portfolio projektu: AssetWise, AssetWise Digital Twin Services, AutoPIPE, AutoPLANT, Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, MicroStation, OpenBuildings, OpenComms Designer, OpenPlant, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProStructures, STAAD, SYNCHRO 4D


Finalista

PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Limited

Projekt rozbudowy elektrowni wodnej Wuqiangxi – zastosowanie technologii BIM w cyklu życia

Lokalizacja: Changsha, Hunan, Chiny

Źródło obrazu: PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Limited

Opis projektu: W celu podniesienia standardu swoich zasobów hydraulicznych, właściciel-operator elektrowni wodnej Wuqiangxi zwiększy zainstalowaną przepustowość o 500 megawatów w stosunku do obecnej mocy 1200 megawatów. Projekt charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami budowy, dużą ilością prac inżynierskich i złożonym rurociągiem, a także wyzwaniem polegającym na koordynowaniu wielobranżowego zespołu przy napiętym harmonogramie. Firma PowerChina ZhongNan zrealizowała pomiary inżynieryjne, dostarczyła projekt oraz usługi cyfrowego budownictwa, jednak zdano sobie sprawę, że tradycyjne ręczne strategie projektowania są niewystarczające do wdrożenia cyfrowego zarządzania elektrownią w całym cyklu życia. Potrzebowano zintegrowanych metodologii BIM 3D, aby to osiągnąć.

Firma PowerChina ZhongNan wybrała ContextCapture do wygenerowania siatki rzeczywistości. Otwarte aplikacje do modelowania 3D firmy Bentley, w tym OpenPlant, ustanowiły model projektowy BIM oraz cyfrowego bliźniaka. Dzięki ProjectWise bezproblemowo udostępniano dane i modele w 13 branżach. Aplikacje te pomogły skrócić czas projektowania o dwa miesiące, jednocześnie rozwiązując ponad 70 problemów projektowych oraz zapewniły wizualne zarządzanie i kontrolę podczas całej budowy, redukując koszty o 50 mln CNY
Portfolio projektu: AutoPIPE, AutoPLANT, Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, iTwin.js, MicroStation, OpenBuildings, OpenBuildings Designer, OpenPlant, OpenRoads Designer, ProjectWise, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację
Finalista

Shandong Province Metallurgical Engineering Co., Ltd

Kompleksowy projekt wykorzystania nadwyżki zasobów gazu w celu produkcji elektrycznej firmy Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd, oddział w Laiwu

Lokalizacja: Jinan, Shandong, Chiny

Źródło obrazu: Shandong Province Metallurgical Engineering Co., Ltd

Opis projektu: Firma Shandong Iron & Steel Group zdecydowała się na budowę zakładu energetycznego o mocy 2x65 megawatów wykorzystującego nadwyżki gazu. Shandong Province Metallurgical Engineering jest odpowiedzialna za projektowanie, budowę i próbną eksploatację. Projekt charakteryzował się niewielką powierzchnią i skomplikowanym układem rurociągów, wymagano także cyfrowej realizacji. Wykonawca zdał sobie sprawę, że kontynuacja pracy przy użyciu konwencjonalnych metod projektowania 2D nie wystarczy i że należy zastosować procesy opartego na współpracy projektowania 3D.

Aplikacje do cyfrowego projektowania zakładów przemysłowych firmy Bentley umożliwiły racjonalnie rozmieścić ogromny system rur i zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni pionowej. Dzięki dokładnemu zmniejszeniu wysokości rurociągu i rozwiązaniu kolizji przed budową poprawiono jakość projektu o 13%. Użycie ProjectWise jako platformy do wspólnego zarządzania usprawniło procesy pracy i ulepszyło produktywność projektowania. Zintegrowane cyfrowe rozwiązanie 3D firmy Bentley zwiększyło ogólną wydajność projektowania o 35% i obniżyło koszty projektowania o 18% w porównaniu z konwencjonalnymi procesami 2D.
Portfolio projektu: AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management , MicroStation, OpenBuildings, OpenPlant, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProSteel, ProStructures

Obejrzyj prezentację

Zarządzanie informacją o realizacji projektu

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Mott MacDonald SYSTRA JV we współpracy z Balfour Beatty Vinci

HS2 Faza 1, główne roboty budowlane

Lokalizacja: Londyn, Wielka Brytania

Źródło obrazu: Mott MacDonald SYSTRA JV we współpracy z Balfour Beatty Vinci

Opis projektu

Spółka Mott MacDonald SYSTRA (MSD JV) otrzymała kontrakt typu "zaprojektuj‑buduj" na lądowe roboty budowlane fazy 1 w północnym sektorze sieci kolejowej High Speed 2 (HS2). Wyzwanie polegało na zarządzaniu ponad tysiącem pracowników w 30 różnych lokalizacjach w ponad 18 branżach, a także terabajtami danych. Za czasem rozmiar projektu uległ zmianie, wymagając bardziej zestandaryzowanych procesów i nowej technologii do wydajnego zarządzania danymi, kontroli zmian i przejrzystej komunikacji.


Firma już korzystała z ProjectWise, więc dodatkowo zintegrowano platformę iTwin firmy Bentley, przyśpieszając dostęp do modelu o 95% celem zaoszczędzenia spodziewanych 200 000 GBP rocznie, a także do skrócenia czasu wyodrębniania danych z dwóch tygodni do kilku godzin. Uproszczono tworzenie nowej dokumentacji dzięki automatycznemu pobieraniu metadanych, redukując ręczne wprowadzanie o 75%. Integracja zaawansowanych pakietów roboczych drastycznie skróciła czas raportowania i usprawniła udostępnianie informacji, przyśpieszając harmonogram projektu.

Portfolio projektu: ContextCapture, iTwin.js, iTwin Design Insights, iTwin Design Review, iTwin Design Validation, MicroStation, OpenBridge Designer, OpenBridge Modeler, OpenBuildings, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProjectWise 365, STAAD


Finalista

Riverlinx CJV

Projekt tunelu Silvertown

Lokalizacja: Londyn, Wielka Brytania

Źródło obrazu: Riverlinx CJV

Opis projektu: Tunel Silvertown we wschodnim Londynie jest częścią nowych przepraw rzecznych, które odciążą te już istniejące. Konsorcjum RiverLinx wygrało przetarg na zaprojektowanie, budowę, eksploatację i konserwację nowego dwunawowego, 1,4-kilometrowego tunelu drogowego pod Tamizą oraz 600-metrowych ramp dojazdowych. Celem sprostania surowym normom emisji pojazdów i wymaganiom BIM właściciela, firma zdecydowała się na wykorzystanie technologii BIM i stworzenie połączonego środowiska danych (CDE) do koordynowania zespołu projektowego, używającego innego oprogramowania do modelowania.

Konsorcjum RiverLinx wybrało ProjectWise do udostępniania i zarządzania około 300 modelami, ustanawiając pojedyncze źródło prawdy, które ujednoliciło proces projektowania. Zintegrowano różne modele oprogramowania, automatyzując przeglądy modeli i tworzenie rysunków, co pozwoliło zaoszczędzić czas i zmniejszyć zapotrzebowanie na personel o około 20%. Możliwość zarządzania dokumentacją usprawniła współpracę projektową i pozwoliła zaoszczędzić blisko 100 000 GBP. Pod koniec budowy modele 3D zostaną zaktualizowane o informacje powykonawcze do wykorzystania podczas eksploatacji i do zarządzania majątkiem trwałym.
Portfolio projektu: MicroStation, OpenBuildings, OpenRoads Designer, ProjectWise

Obejrzyj prezentację
Finalista

WSP

Port Melbourne - projekt transformacji kolei portowej

Lokalizacja: Melbourne, Wiktoria, Australia

Źródło obrazu: WSP

Opis projektu: Projekt transformacji kolei portu Melbourne ma na celu ograniczenie ruchu ciężarówek na terenie stanu Wiktoria poprzez zapewnienie nowej przepustowości terminalu kolejowego w dokach, nowej infrastruktury drogowej i kolejowej oraz usprawnienie funkcjonowania terminali kolejowych. Firma WSP było odpowiedzialna za ukończenie ostatecznego projektu w ciągu 12 tygodni, w tym za złożenie wstępnego projektu po upływie sześciu tygodni. Ograniczony czas między tymi kluczowymi etapami stanowił wyzwanie w zakresie zarządzania informacjami i współpracą. W firmie WSP zdano sobie sprawę, że ich tradycyjne podejście, polegające na wykorzystaniu wielu platform byłoby niewystarczające, wobec czego zdecydowano się na utworzenie połączonego środowiska danych (CDE).

Podjęto decyzję o wykorzystaniu aplikacji firmy Bentley do wdrożenia opartej na chmurze platformy, stanowiącej pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich użytkowników i służącej do uzyskania dostępu, wizualizacji i udostępniania kluczowych informacji o projekcie w czasie rzeczywistym. Zredukowało to liczbę rysunków 2D, zautomatyzowało koordynację modeli 3D, ograniczyło przeróbki i usprawniło komunikację z interesariuszami, przyczyniając się do zaoszczędzenia 475 osobogodzin i osiągnięcia całkowitego zwrotu z inwestycji w wysokości 67,31%, czyli 43 500 AUD.
Portfolio projektu: MicroStation, OpenBuildings, OpenRail Designer, OpenRoads ConceptStation, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProjectWise 365, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację

Kolej

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Network Rail + Jacobs

Modernizacja trasy Transpennine

Lokalizacja: Manchester, Leeds i York, Wielka Brytania

Źródło obrazu: Network Rail + Jacobs

Opis projektu

Modernizacja trasy Transpennine (TRU) to liczony w funtach wielomiliardowy program rozbudowy kolei, mający na celu podwojenie przepustowości, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i skrócenie czasu podróży na trasach podmiejskich między Manchesterem, Leeds i Yorkiem. Po zakończeniu, zmodernizowana trasa o długości 100 km poprawi łączność oraz przyniesie ekonomiczne korzyści północnej Anglii. W celu połączenia dużej ilość danych i zaangażowanych branż, Network Rail zleciła firmie Jacobs wdrożenie cyfrowego bliźniaka obejmującego całą trasę.


Procesy oparte na papierowej dokumentacji i arkuszach kalkulacyjnych Excela okazały się niewydajne i wprowadziły niepotrzebne ryzyko. Firma Jacobs wykorzystała platformę iTwin firmy Bentley wraz z ProjectWise, ContextCapture i innymi zintegrowanymi aplikacjami. Użycie cyfrowego bliźniaka oznaczało, że ponad 1300 pracowników mogło śledzić, wnosić i analizować dane projektowe oraz informacje o majątku trwałym w czasie rzeczywistym. Lepszy dostęp zaoszczędził zespołowi 20 000 godzin pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, o szacowanej wartości 1 miliona GBP. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki cyfrowemu bliźniakowi uda się zaoszczędzić około 15 milionów funtów.

Portfolio projektu: ContextCapture, iTwin.js, iTwin Design Insights, iTwin Design Review, iTwin Design Validation, iTwin Platform, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenRail Designer, ProjectWise


Finalista

PT. MRT Jakarta (Perseroda)

MRT Dżakarta, Etap II

Lokalizacja: Dżakarta, Indonezja

Źródło obrazu: PT. MRT Jakarta (Perseroda)

Opis proujektu: MRT Dżakarta, Etap II to projekt rozwoju kolei miejskiej o długości 11,8 km, mający na celu zwiększenie mobilności i zmniejszenie zatorów komunikacyjnych poprzez zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego transportu publicznego. Firma PT. MRT Jakarta odpowiada za budowę, eksploatację i konserwację w warunkach skomplikowanego środowiska miejskiego, trudnej topografii i przy napiętym harmonogramie projektu. Wcześniej ograniczona przez nieefektywne systemy zarządzania dokumentami i czasochłonne metody ręczne z silosami informacyjnymi, PT. MRT Jakarta potrzebowała ulepszonego zarządzania informacjami o projekcie w celu usprawnienia opracowywania i przeglądania projektów.

PT. MRT Jakarta wybrała narzędzie ProjectWise oraz platformę iTwin firmy Bentley do usprawnienia współpracy. To rozwiązanie zapewniło dostęp w czasie rzeczywistym do wiarygodnych informacji o projekcie, umożliwiło przeglądy cyfrowe, które pozwoliły zaoszczędzić co najmniej 10% czasu oraz zredukowały liczbę przesyłanych dokumentów w formie papierowej o 90%. Według wstępnych szacunków, AssetWise pomoże w obniżeniu kosztu budowy i redukcji opóźnień. Późniejsze przekazanie modeli 3D i danych powykonawczych działom eksploatacji i konserwacji pomoże poprawić wydajność i niezawodność majątku trwałego w trakcie całego okresu działania kolei.
Portfolio projektu: AssetWise, iTwin.js, iTwin Design Review, iTwin Immersive Asset Service, ProjectWise 365, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację
Finalista

Western Program Alliance

Projekt usunięcia przejazdów kolejowych

Lokalizacja: Melbourne, Wiktoria, Australia

Źródło obrazu: Western Program Alliance

Opis projektu: W celu poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia gęstości ruchu i zwiększenia przepustowości sieci kolejowej, firma Western Program Alliance (WPA) zaangażowała się w usunięcie 75 przejazdów kolejowych w całym Melbourne do 2025 roku. W obliczu integracji nowej i istniejącej infrastruktury przy jednoczesnym koordynowaniu zespołów projektowych i budowlanych, firma WPA musiała zminimalizować zakłócenia dla podróżujących. Żeby zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem, WPA chciała przesunąć granice technologii i inżynierii cyfrowej, starannie udoskonalając metodologie projektowania i budowy w celu uzyskania bardziej wydajnych procesów pracy.

Firma WPA wykorzystała oprogramowanie ContextCapture, ProjectWise i SYNCHRO 4D do wdrożenia modelowania budowy 4D, usprawniając koordynację projektowania i procesów inżynierskich. Zintegrowane rozwiązanie technologiczne ułatwiło cyfrowe planowanie i przeprowadzanie prób budowy, pomagając identyfikować i rozwiązywać kolizje przed rozpoczęciem prac w terenie, zwiększając przewidywalność i zmniejszając ryzyko. W tym złożonym projekcie, który obejmuje nowe stacje, powielanie trakcji oraz stacje postojowe pociągów, WPA dąży do ulepszenia istniejących procesów i opracowania nowych inicjatyw cyfrowych, które ewoluują i są implementowane do standardowej praktyki w kolejnych projektach.
Portfolio projektu: ContextCapture, MicroStation, ProjectWise, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację

Modelowanie rzeczywistości

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

HDR

Modelowanie cyfrowego bliźniaka zapory Diablo

Lokalizacja: Hrabstwo Whatcom, Waszyngton, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: HDR

Opis projektu

Po przelaniu się wody przez koronę zapory w Oroville w Kalifornii, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Seattle City Light, zainicjowało gruntowne przeglądy bezpieczeństwa swoich sześciu tam, w tym tamy Diablo na rzece Skagit. W celu poprawienia bezpieczeństwa i wydajności pomiarów, a także zminimalizowania ryzyka podczas inspekcji wysokiej na prawie 49 metrów zapory w trakcie globalnej pandemii, zespół firmy HDR został poproszony o realizację usług za pomocą dronów, jako uzupełnienie inspekcji fizycznych. Celem tych działań było wykorzystanie zarejestrowanych danych do stworzenia cyfrowego bliźniaka modelu konstrukcji.


Wykonawca wybrał ContextCapture i platformę Bentley iTwin do stworzenia cyfrowego bliźniaka z dokładnością do dwóch centymetrów na podstawie ponad 82 milionów punktów pomiarowych. Zespół był w stanie połączyć dane architektoniczne, inżynieryjne i budowlane ze sztuczną inteligencją w całym cyklu życia konstrukcji, identyfikując obecne i przyszłe potrzeby w zakresie konserwacji i napraw w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Cyfrowy bliźniak zapewnia właścicielowi pojedynczy punkt odniesienia do zrozumienia konstrukcji i obniżenia kosztów projektu, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo geodetów i ułatwiając podejmowanie decyzji.

Portfolio projektu: ContextCapture, ContextCapture Insights


Finalista

La Société Wallonne des Eaux

Głęboka splotowa sieć neuronowa na siatce rzeczywistości 3D do wykrywania pęknięć

Lokalizacja: Juprelle, Liège, Belgia

Źródło obrazu: La Société Wallonne des Eaux

Opis projektu: Regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe, Société Wallonne des Eaux, jest właścicielem i operatorem 50-metrowej wieży ciśnień w Juprelle w Belgii, o pojemności 500 m3. Poprzednie pomiary wykazały uszkodzenia, więc zrobiono zdjęcia naziemne w celu określenia prac remontowych, jednak pominięto najbardziej znaczące defekty. W tej sytuacji, żeby udoskonalić metody i uzyskać bardziej wnikliwą ocenę stanu wieży ciśnień, należało zastosować fotogrametrię, uczenie maszynowe i technologię modelowania 3D.

Do przetworzenia ponad 3000 obrazów i wygenerowania cyfrowego bliźniaka wieży w celu wizualizacji całej konstrukcji i oceny uszkodzeń wybrano ContextCapture Insights. Wykorzystując uczenie maszynowe na cyfrowym bliźniaku, zautomatyzowano dokładną identyfikację i kwantyfikację rozmiaru pęknięć oraz określono optymalne działania naprawcze. Ten cyfrowy proces skrócił czas pomiarów i modelowania oraz obniżył koszty. Cyfrowy bliźniak został ukończony w ciągu jednego dnia, umożliwiając szybką ocenę i opracowanie planu naprawczego w celu zapewnienia niezawodnego zaopatrzenia w wodę.
Portfolio projektu: ContextCapture, ContextCapture Insights, MicroStation, Pointools

Obejrzyj prezentację
Finalista

Urząd Singapore Land Authority

Rozwój krajowego mapowania rzeczywistości 3D w Singapurze dla zmieniającego się świata

Lokalizacja: Singapur

Źródło obrazu: Singapur Land Authority

Opis projektu: Singapurski urząd ds. gruntów – Singapur Land Authority, zainicjował projekt mapowania rzeczywistości 3D w celu zaktualizowania swojej krajowej mapy 3D z lat 2014/2015, żeby poprawić jej dokładność i dostępność dla agencji rządowych i interesariuszy. Jej rozmiar, obejmujący 720-kilometrowy obszar, na który składa się ponad 160 000 wysokiej rozdzielczości obrazów, stanowił wyzwanie związane z przetwarzaniem danych. Dodatkowo pojawiły się trudności związane z brakiem interoperacyjności danych w wielu agencjach, które korzystają z różnych systemów starszych generacji. Pracownicy urzędu testowali aplikacje innych firm, ale potrzebowali kompleksowego, interoperacyjnego rozwiązania do modelowania rzeczywistości i mapowania celem stworzenia opartego na chmurze cyfrowego bliźniaka.

Zdecydowano się na narzędzie ContextCapture do wygenerowania ogólnokrajowej siatki rzeczywistości o dokładności 0,1 metra i Orbit 3DM do włączenia ponad 25 terabajtów danych obejmujących wszystkie drogi publiczne w Singapurze, co doprowadziło do utworzenia zrównoważonego cyfrowego bliźniaka dla różnych ogólnokrajowych projektów infrastrukturalnych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, technologia firmy Bentley przyczyniła się do zaoszczędzenia 29 milionów SGD, roku i czterech miesięcy pracy, oraz do wygenerowania dynamicznej, krajowej siatki rzeczywistości 3D przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności dla użytkowników o 60%. Projekt promuje cyfrową transformację i rozwój Singapuru.
Portfolio projektu: ContextCapture, Orbit 3DM

Obejrzyj prezentację

Wydajność drogowego i kolejowego majątku trwałego

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Collins Engineers, Inc.

Renowacja Stone Arch Bridge

Lokalizacja: Minneapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Collins Engineers, Inc.

Opis projektu

Firma Collins Engineers otrzymała zadanie sprawdzenia i zaprojektowania renowacji słynnego mostu Stone Arch Bridge w Minneapolis przy zapewnieniu, że pozostanie on cennym elementem majątku trwałego miasta. Podczas opracowywania planów naprawczych oraz ze względu na wiek i rozmiar obiektu, zespół stanął przed wyzwaniami, którym tradycyjne sposoby gromadzenia danych nie były w stanie sprostać. Wcześniej firma korzystała już z modelowania rzeczywistości, ale użytemu narzędziu brakowało jakości wymaganej do sprawdzania i modelowania złożonych konstrukcji, wobec czego niezbędne było zastosowanie zintegrowanego rozwiązania do pomiarów, modelowania i inspekcji w celu zebrania odpowiednich danych i opracowania dokładnego modelu mostu.


W tej sytuacji wybrano ContextCapture do wygenerowania modelu 3D o wysokiej wierności z ponad 13 000 obrazów, co przyczyniło się do poprawy ilości i jakości danych. Dzięki aplikacjom iTwin dostęp do modelu w czasie rzeczywistym był łatwiejszy, co ograniczyło czas pracy w terenie o 20%. Oczekuje się, że rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić od 10% do 15% kosztów budowy dzięki lepszym danym projektowym i przetargowym. Cyfrowe bliźniaki pozostaną w użyciu przez cały cykl życia mostu w celu przyszłego podejmowania decyzji dotyczących planowania i konserwacji.

Portfolio projektu: AssetWise Inspections, AssetWise Digital Twin Services, ContextCapture, ContextCapture Insights, iTwin Immersive Asset Service, MicroStation, ProjectWise


Finalista

Prowincja Manitoba, wydział ds. infrastruktury

MB MOOVES – modernizacja infrastruktury za pomocą SUPERLOAD w prowincji Manitoba

Lokalizacja: Winnipeg, Manitoba, Kanada

Źródło obrazu: Prowincja Manitoba, wydział ds. infrastruktury

Opis projektu: Projekt Manitoba MB MOOVES został zainicjowany w celu zwiększenia liczby wydawanych zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych na 19 000 km dróg i autostrad w prowincji Manitoba, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia personelu wydającego zezwolenia dzięki zautomatyzowaniu wyznaczania tras. Ze względu na specyfikę prowincji, projekt charakteryzował się różnymi ograniczeniami związanymi z warunkami klimatycznymi w czterech różnych strefach, co składało się na złożoność zasad udzielania zezwoleń i stanowiło wyzwanie związane z koordynacją. Potrzebowano interoperacyjnego rozwiązania technologicznego, które umożliwiłoby pobór danych o sieci drogowej z różnych systemów oraz wdrożenie zautomatyzowanego systemu wyznaczania tras i wydawania zezwoleń.

Ze względu na znajomość oprogramowania firmy Bentley, zdecydowano się na narzędzie SUPERLOAD do integracji danych o drogach i atrybutów z systemów innych firm w celu uzyskania rozbudowanych opcji wyznaczania tras, analiz i przeglądu, tym samym usprawniając cykle przeglądu wniosków o pozwolenie i eliminując procesy manualne. To rozwiązanie umożliwia sprawdzanie w czasie rzeczywistym ograniczeń drogowych w oparciu o rozmiar i wagę pojazdu, automatycznie powiadamiając posiadaczy zezwoleń o wszelkich warunkach mających wpływ na ich podróż. Ewolucja w kierunku cyfrowej sieci do trasowania zapewniła podstawę do zautomatyzowania obliczania opłat za zezwolenia i umożliwiła wydawanie przez system do 66% zezwoleń w Manitobie.
Portfolio projektu: SUPERLOAD

Obejrzyj prezentację
Finalista

Wydział ds. transportu stanu Wisconsin

Projekt ulepszenia systemu dopuszczania przejazdów ponadgabarytowych

Lokalizacja: Madison, Wisconsin, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Wydział ds. transportu stanu Wisconsin

Opis projektu: Biuro ds. wydawania zezwoleń stanu Wisconsin jest odpowiedzialne za wydawanie ponad 70 000 zezwoleń rocznie na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, które przemierzają prawie 20 000 km autostrad stanowych. Wraz ze wzrostem ilości wniosków o pozwolenia, a także z powodu zwiększenia gabarytów i pojawienia się zaawansowanej technologii, stanowa administracja poszukiwała opartego na serwerze, konfigurowalnego rozwiązania ze zautomatyzowanymi funkcjami, które przyśpieszałoby wydawanie pozwoleń, oszczędzało czas i koszty oraz usprawniało analizę tras i zarządzanie ograniczeniami. To wpłynęło na potrzebę znalezienia opartego na najnowszej technologii inteligentnego rozwiązania cyfrowego.

Wybór padł na SUPERLOAD do integracji dróg krajowych i automatycznego ostrzegania użytkowników o zmianach na dozwolonych trasach. Pozwoliło to wprowadzić oszczędności na kosztach oraz zapobiegać wypadkom na zastawionych lub zalanych autostradach. Dzięki SUPERLOAD biuro wydające pozwolenia może teraz aktualizować i weryfikować informacje o drogach i mostach w ciągu kilku godzin zamiast trzech tygodni oraz przetwarzać odnowienia pozwoleń w ciągu trzech godzin miesięcznie w porównaniu do wcześniejszych 40. Zastosowanie zintegrowanego rozwiązania cyfrowego przyczyniło się do usprawnienia procesów przeglądu zezwoleń, zwiększając wydajność, zaś przekazywanie informacji na temat konserwacji autostrad i decyzji eksploatacyjnych na podstawie danych zapewniło bezpieczeństwo przejazdów ponadgabarytowych.
Portfolio projektu: SUPERLOAD

Obejrzyj prezentację

Drogi i autostrady

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

PT. Hutama Karya (Persero)

Projekt drogi płatnej Trans Sumatera, odcinek Serbelawan-Pematangsiantar

Lokalizacja: Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonezja

Źródło obrazu: PT. Hutama Karya (Persero)

Opis projektu

Firma PT. Hutama Karya jest odpowiedzialna za budowę płatnej drogi Trans Sumatera o długości 2800 kilometrów na indonezyjskiej wyspie Sumatra. Odcinek Serbelawan – Pematangsiantar to 28‑kilometrowa droga ekspresowa, której zadaniem jest skrócenie czasu podróży o 50%. Ten zlokalizowany w odległym i gęstym lesie projekt charakteryzował się wyzwaniami związanymi z pozyskiwaniem danych podczas współpracy z wieloma branżami i z powodu wykorzystywania różnych platform oprogramowania. Zespół, mający doświadczenie w korzystaniu z różnych platform BIM, poszukiwał interoperacyjnej technologii modelowania cyfrowego, który byłaby zdolna do pracy z dużymi plikami i była w stanie usprawnić współpracę w ramach projektu.


Wybór padł na ContextCapture. Za pomocą tego oprogramowania udało się stworzyć dokładną siatkę rzeczywistości tego odległego obszaru w ciągu 28 dni zamiast 120 w wypadku użycia konwencjonalnych metod pomiarowych. Za pomocą OpenRoads i OpenBridge usprawniono dane i procesy pracy, skracając czas koordynacji i zatwierdzania nawet o 34 dni, podczas gdy PLAXIS pomógł uniknąć potencjalnej krytycznej awarii wynikającej z miękkiego podłoża. Zintegrowane rozwiązanie cyfrowe firmy Bentley rozwiązało problemy ze zgodnością i kolizje, zapewniło ciągłość danych i zoptymalizowało współpracę, co pozwoliło zaoszczędzić 2,18 mln USD.

Portfolio projektu: ContextCapture, MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenRoads Designer, PLAXIS


Finalista

Larsen & Toubro - Transportation Infrastructure IC

Autostrada Mumbai Vadodara – pakiet I

Lokalizacja: Vadodara, Gujarat, Indie

Źródło obrazu: Larsen and Toubro - Transportation Infrastructure IC

Opis projektu: W celu usprawnienia handlu między Delhi a Mumbajem, rząd Indii rozpoczął budowę łączącej je i liczącej 1350 km ośmiopasmowej autostrady, która skróci czas podróży z 24 do 12 godzin. Firma Larsen & Toubro jest odpowiedzialna za zaprojektowanie i budowę prawie 24-kilometrowego odcinka między Mumbajem a Vadodarą. Początkowy plan musiał zostać zrewidowany ze względu na konieczność budowy wokół niestabilnego wąwozu i zaprojektowania węzłów oraz ramp z punktami poboru opłat w celu połączenia z innymi istniejącymi autostradami.

W firmie Larsen & Toubro zdawano sobie sprawę, że OpenRoads Designer pomoże im stworzyć model 3D projektu i określić, jak sprostać jego wyzwaniom. Aplikacja pozwoliła na dokładne modelowanie pofałdowanego terenu w wąwozie, co pomogło w umieszczeniu poprzecznej konstrukcji odwadniającej. Wykorzystano również program OpenRoads Designer do uproszczenia układu węzła i rozwiązania wszelkich kolizji z istniejącymi drogami i konstrukcjami, skracając czas projektowania o 1,5 miesiąca. Nowa autostrada zmniejsza koszty eksploatacji pojazdów i czas podróży o 50%.
Portfolio projektu: LumenRT, MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenFlows CivilStorm, OpenRoads Designer

Obejrzyj prezentację
Finalista

Sichuan Highway Planning, Survey, Design and Research Institute Ltd., Sichuan Lexi Expressway Co., Ltd.

Mega projekt drogi ekspresowej Lexi

Lokalizacja : Leshan, Syczuan, Chiny

Źródło obrazu: Sichuan Highway Planning, Survey, Design and Research Institute Ltd., Sichuan Lexi Expressway Co., Ltd.

Opis projektu: Droga ekspresowa Lexi, kluczowy projekt transportowy w Syczuanie, ma na celu pomóc w złagodzeniu ubóstwa i zwiększeniu turystyki ekologicznej, napędzając lokalny rozwój gospodarczy. Ten megaprojekt o łącznej długości 151,8 km i linii łączącej o długości 40 km charakteryzuje się skomplikowaną topografią i geologią, a ponad 80% długości jezdni składa się z mostów i tuneli. Wykonawca, Sichuan Highway Planning, Survey, Design and Research Institute, stanął przed wyzwaniami inżynieryjnymi, koordynacyjnymi i technicznymi, którym tradycyjne metody projektowania i budowy nie były w stanie sprostać.

Zdecydowano się na otwarte aplikacje do modelowania firmy Bentley celem ustanowienia połączonego środowiska danych (CDE), które zintegrowało i usprawniło procesy projektowania i budowy. Wykorzystane aplikacje poprawiły integrację danych, standaryzację i dokładność projektu, doprowadziły do identyfikacji ponad 1000 błędów i skróciły wczesne etapy budowy. Dzięki wspólnym procesom pracy BIM i cyfrowym bliźniakom, wykonawca spodziewa się obniżenia kosztów projektu w zakresie od 20 mln do 30 mln CNY. Modele cyfrowe można aktualizować w czasie rzeczywistym podczas eksploatacji i konserwacji.
Portfolio projektu: ContextCapture, MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenRoads Designer, ProStructures

Obejrzyj prezentację

Inżynieria budowlana

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

HDR i zespół PennFIRST

The Pavilion, Penn Medicine

Lokalizacja: Filadelfia, Pensylwania, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: HDR i zespół PennFIRST

Opis projektu

The Pavilion to 16-piętrowy, najnowocześniejszy szpital z podziemnym garażem pod wieżowcem o powierzchni 116 000 m2, z czterema mostami dla pieszych. W trakcie wykonywania projektu konstrukcyjnego firma HDR zmierzyła się z wyzwaniami inżynieryjnymi i koordynacyjnymi podczas prób zapewnienia wytrzymałości konstrukcji budynku o nieregularnych kształtach, umiejscowionym na wąskiej działce miejskiej. Rozwiązaniem okazało się zintegrowane oprogramowanie do modelowania konstrukcyjnego w celu zaprojektowania i analizy złożonych stalowych oraz betonowych połączeń i podpór w krótkim czasie, przy jednoczesnym zaangażowaniu dużego zespołu projektowego.


Firma HDR wybrała RAM Structural System i RAM Elements do stworzenia zintegrowanego modelu projektu do analizy i zapewnienia dokładności obciążeń i geometrii. To oparte na jednym modelu podejście zoptymalizowało koordynację, zmniejszyło liczbę błędów i zminimalizowało ryzyko podczas projektowania wysokiej jakości, opłacalnej konstrukcji, jednocześnie przyczyniając się do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Dzięki aplikacjom firmy Bentley ukończono projekt fundamentów i konstrukcji nośnej w niecały rok. Projekt jest przyjazny dla środowiska i zawiera plany konstrukcyjne i eksploatacyjne, które ilustrują zaangażowanie klienta w zrównoważony rozwój.

Portfolio projektu: LARS, RAM Elements, RAM Structural System


Finalista

Arab Engineering Bureau

Rosewood, Doha

Lokalizacja: Doha, Katar

Źródło obrazu: Arab Engineering Bureau

Opis projektu: Rosewood to sztandarowy, luksusowy projekt deweloperski o zróżnicowanym przeznaczeniu w dzielnicy handlowej Marina District w Lusajl w Dosze. Składa się z dwóch głównych wież połączonych u podstawy trzypoziomowym podium, o zabudowanej powierzchni 152 684 m2. Ta organiczna koncepcja architektoniczna sprawia wrażenie dwóch koralowych struktur i charakteryzuje się wyzwaniami konstrukcyjnymi, obejmującymi zaprojektowanie systemu płyt wspornikowych w czterech rogach przy napiętym budżecie projektu. W celu zapewnienia wytrzymałości konstrukcji przy jednoczesnym spełnieniu wymagań architektonicznych, Firma Arab Engineering Bureau potrzebowała wszechstronnej oraz możliwej do dostosowania do potrzeb przedsięwzięcia technologii projektowania konstrukcyjnego.

Zdecydowano się na narzędzie RAM Concept, oferujące możliwości projektowania, które obejmują wszystkie aspekty systemu podłogowego w celu określenia, czy system kablobetonowych płyt stalowych obniży koszty i czas budowy. Przyjazna dla użytkownika platforma firmy Bentley umożliwiła bezproblemowe modelowanie w celu określenia optymalnego rozwiązania podparcia konstrukcji stalowej, przyczyniając się do zaoszczędzenia od 20% do 30% osobogodzin i związanych z nimi kosztów.
Portfolio projektu: RAM Concept

Obejrzyj prezentację
Finalista

Louis Berger SAS (spółka należąca do WSP)

Szczegółowy projekt mostów dla szerokotorowego połączenia kolejowego między Rishikesh a Karnaprayag (Package-3)

Lokalizacja: Pomiędzy Rishikesh a Karnaprayag, Uttarakhand, Indie

Źródło obrazu: Louis Berger SAS (spółka należąca do WSP)

Opis projektu: Szerokotorowe 125-kilometrowe połączenie kolejowe między Rishikeh i Karnaprayag jest pierwszym dużym projektem infrastruktury kolejowej w stanie Uttarakhand, którego zadaniem jest poprawa mobilności i łączności. Firma Louis Berger otrzymała kontrakt na zaprojektowanie i zarządzanie projektem dla mostów o rozpiętości 14,263 km, w tym dla rekordowego 125-metrowego przęsła przecinające rzekę Ganges w silnie sejsmicznej strefie w pobliżu uskoków w regionie Himalajów. W trakcie trwania projektu zmierzono się z wyzwaniami inżynieryjnymi i koordynacyjnymi ze względu na pracę w rozproszonym, wielobranżowym zespole, które należało pokonać, żeby zapewnić integralność konstrukcyjną i bezpieczeństwo mostu o tak dużej rozpiętości.

Rozpoczęto od wyboru ProjectWise do ustanowienia połączonego środowiska danych (CDE) i usprawnienia komunikacji oraz redukcji błędów w celu zminimalizowania ryzyka i kosztów projektu. Wykorzystanie STAAD.Pro do modelowania konstrukcyjnego i analizy skróciło czas potrzebny do osiągnięcia optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego, co poskutkowało mniejszymi obciążeniami fundamentu oraz zminimalizowało wpływ na środowisko, a także obniżyło koszty materiałów. Zintegrowane aplikacje cyfrowe firmy Bentley umożliwiły ukończenie projektu w ramach budżetu i harmonogramu, jednocześnie przyczyniając się do zaoszczędzenia znacznej ilość osobogodzin.
Portfolio projektu: ProjectWise, STAAD

Obejrzyj prezentację

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i dostawcy mediów

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

Suixian i Guangshui, projekt naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 80MWp dla Hubei Energy Group

Lokalizacja: Guangshui, Hubei, Chiny

Źródło zdjęcia: PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

Opis projektu

Kiedy firma PowerChina Hubei Electric Engineering została zakontraktowana do przeprowadzenia prac inżynierskich, zamówień i budowy 80-megawatowej naziemnej elektrowni fotowoltaicznej, stanęła przed kilkoma wyzwaniami, w tym przed krótkim, 10-miesięcznym harmonogramem z wymogiem wdrożenia aplikacji cyfrowego bliźniaka dla całego cyklu życia. Początkowo korzystano z oprogramowania do projektowania innych firm, ale szybko zdano sobie sprawę, że jest ono nieefektywne. W tej sytuacji zdecydowano się na wdrożenie zintegrowanej technologii modelowania dynamicznego.


Firma PowerChina Hubei wybrała OpenBuildings Designer i OpenRoads do modelowania 3D, ProjectWise do opartego na współpracy zarządzania projektami, a następnie wraz z firmą Bentley opracowała oprogramowanie do projektów elektrowni fotowoltaicznych na obszarach górskich. To rozwiązanie zoptymalizowało schemat projektowy, zmniejszając wielkość terenu produkcyjnego. Dodatkowo udało się wykryć 40 potencjalnych scenariuszy przeróbek, co przyczyniło się do zaoszczędzenia ponad 800 000 CNY. Wdrożenie SYNCHRO 4D przyśpieszyło budowę o około 30 dni. Platforma Bentley iTwin została wykorzystana do automatycznego generowania modeli cyfrowych bliźniaków, co pozwoliło uniknąć około 1 miliona CNY kosztów w przypadku opracowywania cyfrowych bliźniaków na etapie eksploatacji.

Portfolio projektu: iTwin.js, iTwin, MicroStation, OpenUtilities Substation, OpenBuildings, OpenRoads Designer, SYNCHRO 4D


Finalista

Mott MacDonald i National Grid

Londyńskie tunele energetyczne, etap 2

Lokalizacja: Londyn, Wielki Londyn, Wielka Brytania

Źródło obrazu: Mott MacDonald i National Grid

Opis projektu: Drugi etap projektu londyńskich tuneli energetycznych (LPT2) pomoże zastąpić i ulepszyć londyńską sieć energetyczną dzięki budowie długich na 32,5 kilometra tuneli o średnicy 3 metrów, na głębokości od 10 do 63 metrów. Wcześniej korzystano z tradycyjnych metod transakcyjnych, tym razem jednak zdecydowano się podejście cyfrowe oparte na współpracy. Firma Mott MacDonald została zatrudniona do zintegrowania podejścia cyfrowego z istniejącymi procesami oraz infrastrukturą, po czym okazało się, że niezbędne jest wdrożenie połączonego środowiska danych (CDE).

Zdecydowano się na ProjectWise jako platformę do współpracy i pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich danych inżynierskich. Korzystanie z oprogramowania firmy Bentley umożliwiło sześciu firmom pracę z klientem w tym samym środowisku produkcyjnym i wymianę informacji w ciągu kilku minut. Firma Mott MacDonald wykorzystała to rozwiązanie do wyeliminowania do czterech godzin pracy przy przesyłaniu pakietów danych; usprawnienia procesów pracy i zapewnienia spójności danych. Modelowanie 4D w programie SYNCHRO Pro pomogło w przeprowadzeniu ewaluacji budowy i w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów z bezpieczeństwem. Strategia cyfrowa kładzie podwaliny pod wykorzystanie cyfrowego DNA do eksploatacji i konserwacji majątku trwałego.
Portfolio projektu: ProjectWise, ProjectWise 365, SYNCHRO Pro

Obejrzyj prezentację
Finalista

PESTECH International Berhad

Cyfryzacja 230/22kV podstacji elektrycznej Koh Kong

Lokalizacja: Koh Kong, Kambodża

Źródło obrazu: PESTECH International Berhad

Opis projektu: Położona na granicy Tajlandii i Kambodży podstacja Koh Kong o napięciu 230 kilowoltów zapewni niezbędne zasilanie 11 wsiom, tym samym wzmacniając niezawodność sieci elektrycznej Kambodży. Firma PESTECH otrzymała kontrakt na budowę oraz instalację i musiała pokonać ograniczenia związane z terenem, napiętym harmonogramem oraz budżetem. Ręczne metody projektowania podstacji były czasochłonne i podatne na błędy, dlatego pojawiła się potrzeba wdrożenia zintegrowanej, inteligentnej technologii modelowania w połączonym środowisku danych (CDE).

Wybór padł na OpenUtilities i OpenBuildings do modelowania całej podstacji, w tym wyposażenia i budynków, przy uwzględnieniu całego cyklu życia. ProjectWise dostarczył opartą na współpracy platformę do projektowania. Firma była w stanie automatycznie pozyskiwać materiały i dokumentację budowy, eliminując błędy powstałe w procesach ręcznych, tym samym podnosząc jakość projektu. Maksymalizacja automatyzacji projektowania dzięki modelowaniu cyfrowemu przyśpieszyła czas projektowania o 50%, podczas gdy koordynowanie projektu i wykrywanie kolizji zredukowały zmiany projektowe o 60%. Zintegrowane, inteligentne rozwiązanie technologiczne firmy Bentley umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym nadążyć za wymaganiami dotyczącymi modernizacji i zmniejszyć ryzyko związane z brakiem zgodności z przepisami.
Portfolio projektu: Bentley Raceway and Cable Management, iTwin, iTwin.js, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings, OpenRoads, OpenUtilities, SYNCHRO 4D

Obejrzyj prezentację

Wydajność majątku trwałego infrastruktury sieciowej i przemysłowej

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Suncor Energy

Program "Cykl życia danych o majątku trwałym"

Lokalizacja: Fort McMurray, Alberta, Kanada

Źródło obrazu: Suncor Energy

Winner Utilities Industrial Asset Performance
Opis projektu

Suncor, kanadyjska firma energetyczna, nieustannie dąży do poprawy efektywności energetycznej oraz usprawnienia procesów przetwarzania w swoich zakładach w celu zminimalizowania wpływu na środowisko. W zgodzie ze swoją misją dostrzegli szansę na poprawienie zarządzania informacjami o majątku trwałym w swoim największym i najbardziej złożonym obiekcie. Chcąc ulepszyć niezawodność i integralność danych, firma starała się odejść od podejścia skoncentrowanego na dokumentach i wdrożyć program skupiony na majątku trwałym, co wymagało rozwiązania technologicznego opartego na chmurze.


Wybór padł na AssetWise ALIM jako podstawę programu "Cykl życia danych o majątku trwałym", usprawniającego możliwości zarządzania informacjami o majątku trwałym i dostarczającego prostsze, bardziej niezawodne oraz dostępne dane. Z racji pracy w środowisku opartym na chmurze, firma likwiduje infrastrukturę IT w obiekcie, tym samym obniżając związane z nią koszty wsparcia technicznego. To technologiczne rozwiązanie może potencjalnie zaoszczędzić około 12,4 miliona CAD w okresie pięciu lat, a ulepszone dane pomogą poprawić wydajność majątku trwałego.

Portfolio projektu: AssetWise, AssetWise ALIM, AssetWise Enterprise Interoperability, ProjectWise 365


Finalista

Itafos Conda LLC

Nadzór nad majątkiem trwałym wspierający długoterminowy zrównoważony rozwój obiektu do produkcji nawozów

Lokalizacja: Soda Springs, Idaho, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Itafos Conda LLC

Opis projektu: Wybudowany w 1964 roku zakład produkcyjny nawozów Conda przeszedł liczne wyłączenia, restarty i przejęcia. W 2018 roku firma Itafos nabyła majątek trwały przedsiębiorstwa Conda i postanowiła dokonać przeglądu programu niezawodności majątku trwałego zakładu. Okazało się, że przy ponad 9000 aktywnych, podlegających konserwacji zasobach i różnych zmianach procesów produkcyjnych, wymagań środowiskowych i filozofii zarządzania, ręczne, papierowe metody gromadzenia danych o majątku trwałym były niewystarczające. Stąd potrzeba stworzenia programu do cyfrowego zarządzania majątkiem trwałym i niezawodnością w celu opracowania odpowiedniego planu nadzoru.

Dzięki możliwościom narzędzia AssetWise zidentyfikowano wysoce krytyczny majątek trwały, monitorowano tryby awarii i stworzono spójne ramy konserwacji zasobów w pojedynczym środowisku cyfrowym. Rozwiązanie to skróciło czas zbierania danych o majątku trwałym z dni do minut i zapewnia automatyczne powiadamianie o nieprawidłowościach, dzięki czemu można wdrożyć natychmiastowe plany działań naprawczych. Cyfryzacja procesów związanych z niezawodnością majątku trwałego przyczyniła się do osiągnięcia pełnej kontroli i zrozumienia całego wyposażenia zakładu, co umożliwiło bezpieczną i bardziej zrównoważoną działalność. Portfolio projektu: AssetWise Asset Reliability

Obejrzyj prezentację

Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

L&T Construction

System dystrybucji wody – grupa wsi Khatan (uzdatnianie wód powierzchniowych), UP, Indie

Lokalizacja: Khatan, Uttar Pradesh, Indie

Źródło obrazu: L&T Construction

Opis projektu

Administracja stanu Uttar Pradesh zainicjowała projekt budowy wodociągów w celu zapewnienia bezpiecznej wody pitnej ponad 14 mln ludzi mieszkających na obszarach wiejskich w 388 miejscowościach. Firma L&T Construction została wybrana do zaprojektowania i budowy zakładu uzdatniania wody o przepustowości 160 mln litrów na dzień, stając przed wyzwaniem sporządzenia projektu i przeanalizowania 200 różnych konstrukcji oraz ponad 3500 km rurociągów w ściśle określonym, sześciomiesięcznym terminie. Zdano sobie sprawę, że tradycyjne metody są zbyt czasochłonne i podatne na błędy, dlatego podjęto decyzję o wyborze zintegrowanego, cyfrowego rozwiązania do modelowania i analizy.


Firma L&T Construction zdecydowała się na aplikacje Bentley służące do modelowania hydraulicznego i analizy konstrukcji, automatyzując proces projektowania sieci rurociągowych i ścian oporowych. Prace inżynierskie dla całego projektu zostały zakończone w ciągu sześciu miesięcy, w porównaniu z ośmioma w przypadku metod tradycyjnych. Firma zmniejszyła liczbę osobogodzin na analizę sieci o 50%, i o 45% na projektowanie konstrukcji 121 zbiorników wieżowych. Praca w połączonym środowisku danych (CDE) uprościła i zautomatyzowała procesy pracy w celu osiągnięcia zrównoważonego zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości.

Portfolio projektu: OpenFlows HAMMER, OpenFlows WaterGEMS, PLAXIS, STAAD


Finalista

Jacobs Engineering

F. Wayne Hill Water Resources Center – ulepszenia membran

Lokalizacja: Buford, Georgia, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Jacobs Engineering

Opis projektu: Wydział zasobów wodnych hrabstwa Gwinnett szukał sposobu na zwiększenie bieżącej przepustowości przepływu oraz zdolności uzdatniania wody w zakładzie oczyszczania ścieków, F. Wayne Hill Water Resources. Do zaprojektowana złożonej koncepcji modernizacji została wyznaczona firma Jacobs Engineering, która stanęła w obliczu wyzwań związanych z koordynacją pracowników zdalnych. Dodatkowo, kolejnym problemem okazała się ograniczona funkcjonalność istniejących modeli powykonawczych. W tej sytuacji pojawiło się zapotrzebowanie na wszechstronne rozwiązanie do modelowania rzeczywistości oraz na połączone środowisko danych (CDE) w celu uzyskania dokładnych danych instalacji przemysłowych 3D i integracji przestarzałych modeli z procesem projektowania.

Firma Jacobs Engineering zdecydowała się wykorzystać aplikacje firmy Bentley do wygenerowania opartej na chmurze siatki rzeczywistości bieżącego stanu obiektu i udostępniania jej rozproszonemu po całym świecie zespołowi. Połączenie ContextCapture i ProjectWise 365 umożliwiło skonsolidowanie nowo zarejestrowanych informacji z innymi modelami w celu stworzenia dokładnej reprezentacji zakładu. W rezultacie prawie natychmiast rozstrzygnięto ponad 20 problemów projektowych, co w innych okolicznościach zajęłoby 300 godzin i wymagałoby licznych wizyt w przedsiębiorstwie. Pozwoliło to zredukować koszty projektu o 10%.
Portfolio projektu: AutoPLANT, ContextCapture, MicroStation, OpenBuildings, OpenPlant, OpenRoads Designer, Pointools, ProjectWise, ProjectWise 365

Obejrzyj prezentację
Finalista

Brown and Caldwell

Wdrażanie cyfrowych bliźniaków w projekcie opartym na współpracy

Lokalizacja: Brighton, Kolorado, Stany Zjednoczone

Źródło obrazu: Brown and Caldwell

Wielobranżowa firma inżynierska Brown and Caldwell dążyła do udoskonalenia swoich procesów BIM i adaptacji podejścia cyfrowych bliźniaków celem usprawnienia współpracy i przepływu danych. Wcześniej wyeksportowano modele z różnych aplikacji, co w przypadku dużych projektów zajęło od 10 do 12 godzin tygodniowo. Kolejne trudności pojawiły się podczas integracji wielu zróżnicowanych narzędzi do projektowania oraz w trakcie wykorzystywania danych od etapu projektowania przez budowę, eksploatację i konserwację, wobec czego rozpoczęto poszukiwania interoperacyjnej platformy do modelowania w połączonym środowisku danych (CDE).

Firma Brown and Caldwell wybrała narzędzia OpenPlant i PlantSight w celu dostarczenia rozwiązania cyfrowych bliźniaków, które było kompatybilne z ich preferowanym oprogramowaniem, służącym m. in. do utrzymywania zgodności z dokumentacją klienta. Współpraca w zintegrowanym środowisku w czasie rzeczywistym poprawiła przegląd projektów, co przyczyniło się do sprawniejszego zarządzania zmianami oraz zapewniło kontrolę nad realizacją projektów. Za pomocą zaawansowanej cyfryzacji i współpracy firma podkreśliła wagę utrzymywania modeli po zakończeniu budowy i w trakcie eksploatacji, redukując ilość zmian budowlanych o ponad 5% i przewidując oszczędności rzędu 7 mln USD w kosztach budowy.
Portfolio projektu: AutoPIPE, iTwin.js, iTwin Design Insights, iTwin Design Review, iTwin Design Validation, OpenPlant, PlantSight, ProjectWise

Obejrzyj prezentację

Systemy wodociągowe, kanalizacyjne i burzowe

Zwycięzca i finaliści

Zwycięzca

Companhia Águas de Joinville (CAJ)

Plan interwencyjny w celu zapewnienia dostaw wody w przypadku suszy (Joinville-Santa Catarina)

Lokalizacja: Joinville, Santa Catarina, Brazylia

Źródło obrazu: Companhia Águas de Joinville (CAJ)

Opis projektu

Miasto Joinville doświadczyło największego kryzysu hydrologicznego od 30 lat. Firma CAJ, odpowiedzialna za dostarczanie wody i usług sanitarnych do ponad 600 000 mieszkańców gminy, zainicjowała projekt interwencyjnego planu utrzymania dostaw wody w trakcie pogarszającej się sytuacji w związku z panującą suszą. Podczas wstępnego badania oceniono trzy alternatywy. Niestety, pierwotnie wybrane rozwiązanie poskutkowało niewystarczającym przepływem wody, brakami w dostawach w najsłabszych punktach systemu zaopatrzenia i zmniejszeniem wydajności transportu wody. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia bardziej kompleksowej analizy sieci dla całego obszaru.


Companhia Águas de Joinville wykorzystała narzędzie OpenFlows WaterGEMS w celu stworzenia cyfrowego bliźniaka systemu dystrybucji, modelując 285 km sieci. Dzięki hydraulicznemu modelowi do symulacji nowego planu interwencyjnego udało się ustalić optymalne rozwiązanie, gwarantujące dostawy wody nawet w przypadku nadzwyczajnej klęski suszy. Jednocześnie, w porównaniu z pierwotną propozycją, zaoszczędzono około 4,5 mln BRL. Scenariusz oparty na narzędziach firmy Bentley poprawia przepustowość, zmniejsza koszty pompowania oraz obniża roczne zużycie energii o 574 MW.

Portfolio projektu: OpenFlows WaterGEMS


Finalista

ATLC Infraconsultants Pvt. Ltd.

System dystrybucji wody - grupa wsi Leduki

Lokalizacja: Mirzapur, Uttar Pradesh, Indie

Źródło obrazu: ATLC Infraconsultants Pvt. Ltd.

Opis projektu: Obszar Mirzapur obejmuje powierzchnię 4525 km², a dystrybucja wody oparta jest na pojedynczych i publicznych pompach ręcznych. W ramach programu zaopatrzenia wsi Leduki w wodę pitną zaproponowano budowę systemu rurociągów w celu równomiernej dystrybucji do wszystkich 128 wiosek. Projekt ten był problematyczny pod względem topograficznym, co sprawiło, że aplikacje oparte na tradycyjnej technologii nie zapewniały odpowiedniej wizualizacji projektu oraz możliwości dokładnego zaplanowania sieci. Z tego względu zespół prowadzący projekt potrzebował kompleksowej technologii modelowania hydraulicznego, zapewniającej optymalną kalibrację sieci, planowanie rejonowych obszarów pomiarowych, bezpieczeństwo sprzętu oraz dostarczenie klientowi cyfrowej dokumentacji.

Wybór padł na narzędzie OpenFlows WaterGEMS do modelowania i wizualizacji lokalizacji projektu oraz nowej sieci rurociągów. Oprogramowanie pomogło przeanalizować 125 km głównego rurociągu, optymalizując schemat projektu i obniżając koszty elektryczności i maszyn oraz koszty eksploatacji i konserwacji wyposażenia przepompowni. Oprogramowanie STAAD umożliwiło projektowanie konstrukcji nadziemnego zbiornika wody pitnej oraz zakładu uzdatniania wody. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu firmy Bentley projekt został zrealizowany niemal miesiąc przed terminem.
Portfolio projektu: OpenFlows WaterGEMS, STAAD

Obejrzyj prezentację
Finalista

Maynilad Water Services Inc.

Optymalizacja pracy pomp poprzez modelowanie hydrauliczne z wykorzystaniem oprogramowania OpenFlows WaterGEMS

Lokalizacja: Muntinlupa, Manila, Filipiny

Źródło obrazu: Maynilad Water Services Inc.

Opis projektu: Firma Maynilad Water Services obsługuje 67 aktywnych obszarów zasilanych pompami z 1,08 mln przyłączy wodociągowych w zachodniej strefie metropolii Manila. Przepompownie i stacje wspomagające wymagają stałego nadzorowania w celu zapewnienia opłacalnego i i wydajnego działania. Jednak ze względu na stosowanie ręcznych procesów opartych na różnych bazach danych, często dochodziło do znacznych przesyłowych strat wody ze względu na zbyt duże ciśnienie. Firma poszukiwała zintegrowanego, cyfrowego rozwiązania do optymalizacji działania pomp.

Wybrano oprogramowanie OpenFlows WaterGEMS do modelowania hydraulicznego i analizy danych, tym samym cyfryzując procesy optymalizacji działania pomp. Wskazano również priorytetową placówkę do testów pilotażowych. Wykorzystanie otwartej, interoperacyjnej aplikacji firmy Bentley uprościło integrację danych, umożliwiając utworzenie zintegrowanego cyfrowego bliźniaka sieci instalacji. Na podstawie tego modelu ustalono przyczynę nieefektywności pomp i przeprowadzono konserwację korygującą, co sprawiło, że szacowane zużycie prądu przez przedsiębiorstwo spadło o 13%, a roczne oszczędności wzrosły o 4000 USD. Te wyniki wpłynęły na decyzję o wdrożeniu cyfrowych bliźniaków do optymalizacji wszystkich 67 przepompowni, co przyczyniło się do znacznego łącznego obniżenia zużycia energii, kosztów oraz śladu węglowego.
Portfolio projektu: OpenFlows WaterGEMS

Obejrzyj prezentację