Přihlaste se k odběru novinek

Připojte se k tomuto e-mailovému seznamu a získejte nejnovější informace o Going Digital Awards in Infrastructure 2022.

Kategorie a kritéria ocenění

Kategorie ocenění Going Digital Awards in Infrastructure 2022 zahrnují všechny formy a fáze projektů z oblasti infrastruktury – od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Prohlédněte si popisy kritérií a kategorií a rozhodněte se, která kategorie nejlépe vystihuje váš projekt!

Seznamte se s finalisty ocenění Going Digital Awards in Infrastructure 2021

Zjistěte, jak vítězové a finalisté ocenění za rok 2021 aplikují digitální inovace!

Ocenění Going Digital Awards in Infrastructure

Going Digital Awards in Infrastructure společnosti Bentley je vzrušující a respektovaná celosvětová soutěž, která oceňuje digitální pokroky v infrastruktuře. Od roku 2004 bylo tímto programem oceněno téměř 4 400 nejvýznamnějších infrastrukturních projektů na světě.


Tento jedinečný program, který je otevřen všem uživatelům softwaru Bentley, má skutečně globální působnost a zahrnuje komplexní kategorie. Kategorie ocenění zahrnují všechny formy a fáze infrastrukturních projektů – od návrhu, přes výstavbu až po provoz.


Nominace projektu zajišťuje velké uznání, vzrušující ocenění a jedinečné příležitosti k vzájemnému propojení a propagaci vaší organizace. Všichni finalisté dostanou příležitost představit své projekty na slavnostním předávání ocenění Going Digital Awards in Infrastructure v Londýně!

Proč nominovat projekt

Přihlášení vašeho projektu je prvním krokem k získání celosvětového uznání pro váš projekt v oblasti infrastruktury. Podívejte se, jaké výhody a odměny můžete získat, jestliže se stanete kandidátem, finalistou anebo vítězem.


Nominovaný

Každý nominovaný obdrží certifikát o účasti a je představen v ročence Infrastructure Yearbook, která představuje pouze počátek propagace vašeho projektu celosvětovému publiku prostřednictvím marketingových a PR aktivit společnosti Bentley.

 
Finalista

Jako finalista vyhrává člen vaší organizace cestu do Londýna, kde může prezentovat váš projekt před porotci, kolegy a klíčovými zástupci nejvlivnějších tiskových médií v oboru. Všichni finalisté jsou oceněni na velmi očekávaném slavnostním večeru a obdrží trofej pro finalisty.


Vítěz

Vítězové obdrží všechna ocenění nominovaných a finalistů. Jménem jejich organizace bude také předán dar ve výši 1 000 dolarů jimi vybrané charitativní organizaci. Exkluzivní tisková zpráva představující vítěze a jejich organizace bude rozeslána do předních oborových publikací po celém světě a o vítězných projektech budou informovat naši strategičtí mediální partneři. Pokud vám cesta do Londýna a celosvětové uznání nestačí, vítězové obdrží také ručně vyrobenou trofej s vlastním designem, plakát představující projekt a zarámovanou fotografii zástupce vaší organizace při přebírání ceny!

Proces nominace


Nominace se skládá ze tří kroků:

Submission Process

Vyplnění online nominačního formuláře

Nahrání doprovodného materiálu včetně alespoň tří obrázků ve vysokém rozlišení

Přijetí podmínek smlouvy o účasti

Užitečné zdroje

Přehled programu

Stručný přehled programu ocenění

Jak vytvořit vítěznou nominaci

Jednoduché tipy pro skvělou nominaci

Výhody a proces nominace

Proč a jak nominovat váš projekt

Časté dotazy týkající se programu

Všechny základní otázky jsou zodpovězeny

Infografika 2021

Hlavní body ocenění Going Digital Awards in Infrastructure za rok 2021

Pravidla

ZPŮSOBILOST
 • Při vytváření projektu musí být použit software společnosti Bentley
 • Soutěžní projekt, který byl již odevzdán dříve, nebude akceptován, pokud se výrazně nezměnil nebo se nyní nenachází v jiné vývojové či provozní fázi.
 • Organizace mohou odevzdat více projektů bez ohledu na to, jestli všechny spadají do stejné či jiné kategorie. Nemohou však odevzdat stejný projekt do více kategorií (tj. každý projekt lze odevzdat POUZE jednou do jedné kategorie).

OBECNÉ
 • Účastníci se dohodli, že budou dodržovat podmínky oficiálních pravidel a rozhodnutí nezávislých porotců, která jsou konečná a závazná ve všech záležitostech týkajících se ocenění Going Digital Awards in Infrastructure 2022.
 • Společnost Bentley si vyhrazuje právo diskvalifikovat projekty, které nesplňují tato pravidla a požadavky.
 • Společnost Bentley si vyhrazuje právo diskvalifikovat projekty, které nesplňují tato pravidla a požadavky.
 • Společnost Bentley nenese žádnou odpovědnost, pokud jakýkoliv z projektů nebude odevzdán ve stanoveném termínu z důvodu neúplného či pozdního odevzdání.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
 • Pokud daný projekt není předložen ve vhodné a odpovídající kategorii, může společnost Bentley zařadit projekt do třídy nebo kategorie, která nejlépe odpovídá cílům a výsledkům projektu.
 • Konečné soutěžní kategorie se mohou změnit na základě podaných přihlášek.

SMLOUVA O ÚČASTI
 • Aby byl váš projekt považován za nominovaný, je nezbytné přijmout podmínky smlouvy o účasti.
 • Účastníci se zaručují, že obdrželi všechna potřebná schválení a oprávnění k přijetí podmínek smlouvy o účasti ve vztahu k přihlášení projektu.

Infrastructure Yearbook

Infrastructure Yearbook

nfrastructure Yearbook oslavuje vynikající úspěchy uživatelů softwaru Bentley.

Going Digital in Infrastructure Webinar Series

Série webinářů Going Digital in Infrastructure

Diskutujte po celý rok s vítězi ocenění.

Infrastructure Spotlight Series

Série Infrastructure Spotlight

Zjistěte, proč je SMRT Trains inovátorem, kterého je třeba sledovat. Zúčastněte se 16. listopadu série Infrastructure Spotlight s prezentací společnosti SMRT Trains.

MOMENTUM, iTwin Platform User Showcase

MOMENTUM, prezentace uživatelů platformy iTwin

Zúčastněte se 26. ledna akce MOMENTUM, kde se můžete těšit na inspirativní prezentace vývojářů platformy iTwin, včetně společností EarthCam, Digital Energy a dalších!