Jury konkursu Going Digital Awards in Infrastructure składa się z kilku zespołów znakomitych ekspertów i pracowników środków masowego przekazu w dziedzinie infrastruktury, którzy analizują każde zgłoszenie pod kątem kryteriów danej kategorii. Wspólnie wybierają po trzech finalistów w każdej kategorii, którzy są następnie zaproszeni do zaprezentowania swojego projektu w ramach konferencji Year in Infrastructure i konkursu Going Digital Awards 2021. Po prezentacjach jury zbiera się ponownie w celu wyłonienia zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas gali konferencji Year in Infrastructure i finału konkursu Going Digital Awards 2021.